Vzdělávání: Body contouring: technologie, materiály a zručnost člověka

V termínu 20.-22. května 2010 se uskutečnil v Praze 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní sympozium s mezinárodní účastí pod názvem Body contouring: technologie, materiály a zručnost člověka.

Pořadatelem akce byla Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP, 3. LF UK v Praze a FN Královské Vinohrady. V rámci společenského programu se uskutečnil ve čtvrtek 20. května 2010 první ročník golfového turnaje Aesthetic Open, který je určen všem, kteří se zajímají o estetickou medicínu a vše další, co zvyšuje kvalitu života. Hra se realizovala na hřišti Prague City Golf Club na Zbraslavi, které je prvním 18jamkovým mistrovským hřištěm v Praze. Turnaje se zúčastnilo 65 hráčů a dalších 18 účastníků absolvovalo golfovou akademii.

Čtvrteční večer patřil slavnostnímu zahájení ve Velké aule Karolina. Poté proběhlo uvítací setkání účastníků vědeckých akcí v prostorách Mázhauzu Karolina, které provázel dokumentární snímek turnaje. V pátek 21. května se uskutečnil samotný 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie. V dopoledních hodinách byl rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci. Jednání se zúčastnilo 119 lékařů a 67 sester. V rámci lékařské sekce byly předneseny přednášky pozvaných řečníků, kterými byli významní odborníci oboru plastická chirurgie, a to: Michael Costagliola z Francie, O. Onur Erol z Turecka, Gulyás Gusztáv z Maďarska, Marita EisenmannKlein a Constance Neuhann-Lorenz z Německa, Jiří Paděra, Vladimír Mařík a Markéta Dušková z ČR.

Sesterská sekce měla téma Role sestry v estetické plastické chirurgii. Přednášeli vyzvaní lékaři a sestry: Jiří Bayer, Michal Haas, Pavel Horyna, Pavla Kadlecová, Jiří Kletenský, Lukáš Frajer, Dana Jindrová, Pavla Břečková, Vladimíra Smutná, Růžena Vilimovská, Aneta Krajcová, Jan Měšťák a Karel Hurt. Druhá polovina dne byla společná a byla určena předvedení živě prováděných nových operací a technologií, které se snímaly přímo na operačním sále a do posluchárny se přenášely pomocí internetu. Přítomní tak měli možnost přímo komunikovat s operujícími během výkonů.

Den byl zakončen bohatou akademickou diskusí a rozptýlením na vinici sv. Kláry v Botanické zahradě v Troji. Kromě tělesného občerstvení se všem dostalo i aktivního duševního odpočinku. Účastníci viděli sklepení, kde se zpracovává a vyrábí místní víno, a také si prohlédli výstavu kaktusů a sukulentů. Příjemný večer byl doprovázen hudbou z nabídky DJ Josefa Veselého.

Sobota 22. května 2010 patřila odborným přednáškám sympozia. V úvodu do problematiky se účastníci seznámili s postojem jiných oborů. Zazněly přednášky Petra Suchardy o současných možnostech péče o obézní, Pavla Těšínského na téma lipidoglycidového metabolismu a příspěvek Evy Matějkové na horkou otázku kmenových buněk v klinické praxi. Další část patřila firemním minisympoziím. Až do pozdních odpoledních hodin pak následovaly přednášky účastníků: J. Bayera, V. Juráška, M. Paciorka, R. Litvika, B. Vřeského, P. Hajduka, A. Sukopa, B. Zálešáka, U. D. Khana, Z. Tamáse, M. Hájkové, H. R. Siclovana, R. Naeema a M. Šormy. Vědecká akce byla ukončena certifikací a večerní akademickou diskusí v pravé české hospodě na Klárově.

Jednání doprovázela technická a komerční výstava zaměřená na poslední objevy v rámci zdravotnických materiálů, zařízení a technologií, které se využívají v estetické medicíně.
Závěrem organizátoři vyjádřili své poděkování sponzorům, bez nichž by vůbec nebylo možné akce uspořádat.


O autorovi: prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. zástupce organizátora

Ohodnoťte tento článek!