Vzdělávání financované z prostředků EU ve Zlíně

Certifikovaný kurz „Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky“ je jedním ze vzdělávacích programů, které jsou v rámci projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“ financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (CZ.1.04/1.1.00/46.00001).

Prostředky mohou čerpat zdravotníci, kteří pracují v mimopražských zdravotnických zařízeních.

Certifikovaný kurz „Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky“ realizuje Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická ve Zlíně ve spolupráci s Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., ve Zlíně a s Diakonií ČCE – hospicem Citadela ve Valašském Meziříčí.

Personálně i technicky velmi dobře vybavená zdravotnická škola ve Zlíně poskytuje zázemí pro administrativní zajištění celého kurzu. Zkušení učitelé školy se podílejí na teoretické výuce ošetřovatelské, etické a psychosociální problematiky. Praktická část certifikovaného kurzu probíhá na dvou místech, a to v onkologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., ve Zlíně a v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.

Odborná praxe na onkologickém oddělení umožňuje účastníkům kurzu seznámit se s prostředím a akutní péčí na jednotce intenzivní péče, na standardním oddělení, ve stacionáři pro aplikaci chemoterapie, na pracovišti pro radioterapii. Tato prostředí důvěrně zná většina pacientů, o které sestry pak pečují v paliativní péči. Pro sestry je to jedinečná příležitost, jak se pod vedením zkušených sester specialistek v oboru seznámit s moderními trendy ošetřovatelské péče v onkologii. Na praxi se setkávají i s lékaři, kteří v certifikovaném kurzu přednášejí speciální problematiku, např. diagnostiku a léčbu symptomů bolesti, dušnosti, kašle, únavy, zvracení, zácpy atd., a mají možnost s nimi diskutovat o problémech, se kterými se v terénu setkávají. Významná je rovněž vlastní zkušenost komunikace s nevyléčitelně nemocnými získaná pod vedením klinické psycholožky.

Klienti na koncertě malých školáků

Odborná praxe orientovaná na problematiku paliativní péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění pokračuje v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Praxe probíhá tak, aby účastníci kurzu mohli poznat specifické prostředí hospicové péče a zvláštnosti ošetřovatelské péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění. Zapojují se do ošetřovatelské péče, mohou diskutovat s lékaři o léčbě symptomů, mají možnost poznat komplikovanou práci sociální pracovnice, setkat se s duchovními, kteří poskytují podporu umírajícím a jejich blízkým, účastnit se společenských aktivit.

Organizace certifikovaného kurzu „Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky“ vychází vstříc potřebám účastníků. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný kurz tohoto druhu v České republice, zájemci se do Zlína sjíždějí z různých měst a míst, často z velké dálky. Teoretická část kurzu proto probíhá v jednom týdenním bloku, aby se omezily časové a finanční ztráty způsobené častým přejížděním. Škola zajišťuje ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve vlastním domově mládeže nebo v penzionech v blízkém okolí.

Sestra s klientkou a jejím zvířátkem

Hospic Citadela nabízí účastníkům po dobu praxe ubytování ve vlastních hostinských pokojích. V knihovně zdravotnické školy si lze po dobu kurzu zapůjčit studijní literaturu a na počítačích v informačním centru školy sepsat požadované úkoly k závěrečné zkoušce. Po úspěšném zakončení kurzu obdrží účastníci certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR platný pro celou Českou republiku a 70 kreditů do celoživotního vzdělávání. Tento kurz je i příležitostí k navázání přátelských a profesionálních vztahů, což může být z dlouhodobého hlediska ziskem největším.


O autorovi: účastnice certifikovaného kurzu „Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky“ PhDr. Marie Zvoníčková

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!