Vzdělávání sester

Podle nového návrhu bude možné obor všeobecná sestra studovat pravděpodobně jen na vysokých školách.

Poslední studenti a studentky oboru diplomovaná všeobecná sestra by mohli do prvního ročníku na vyšší odborné školy (VOŠ) nastoupit ve školním roce 2010/2011. Poté se bude zřejmě tento obor vyučovat pouze na vysokých školách. Dnes problém spočívá v tom, že absolventi a absolventky VOŠ nejdou rovnou do praxe, ale hlásí se k obdobnému studiu na vysoké školy. Sestry tak studují třeba šest let po maturitě a nedostává se jich pak v nemocnicích ani v lékařských ordinacích. „Současný systém je v mnohém duplicitní,“ uvedla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Obor diplomovaná všeobecná sestra studuje ročně na VOŠ přibližně 2700 studentek a studentů.

Například předloni se do bakalářského stupně vysokých škol do oboru všeobecná sestra přihlásilo 645 studentů, přitom z toho 567 absolventů VOŠ. Původní návrh počítal s tím, že by poslední adepti na diplomované sestry na VOŠ nastoupili ve školním roce 2009/2010. Vzhledem k tomu, že zákon zatím nebyl přijat, VOŠ dosud počítají s přijímacím řízením na příští školní rok. Proto se poslanci ze školského a zdravotnického výboru přiklonili k posunutí termínu o rok. Novela přináší i další novinku. Ze zdravotnických asistentů by se měly nově stát tzv. praktické sestry. Jde o absolventy SZŠ, kteří by podle návrhu po šesti měsících pod odborným dohledem mohli samostatně vykonávat ošetřovatelské funkce.

Ohodnoťte tento článek!