Vzdělávání: Skončil VI. mezinárodní kongres prevence nozokomiálních nákaz

Více než 50 přednášek odborníků z pěti zemí měli možnost si vyslechnout účastníci VI. mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz, jenž se konal ve dnech 24. a 25. 5. 2010 v Brně pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Dany Juráskové a hlavních hygieniků ČR a SR.

Více než 50 přednášek odborníků z pěti zemí měli možnost si vyslechnout účastníci VI. mezinárodního kongresu prevence nozokomiálních nákaz, jenž se konal ve dnech 24. a 25. 5. 2010 v Brně pod záštitou ministryně zdravotnictví ČR Dany Juráskové a hlavních hygieniků ČR a SR.

Tato největší odborná akce svého druhu na území České a Slovenské republiky je určena především sestrám, klinickým lékařům a dalším zaměstnancům ústavních i ambulantních zdravotnických zařízení bez ohledu na specializaci. Kongresu se však tradičně účastní i zástupci preventivní medicíny, akademických pracovišť i soukromých společností podílejících se na vývoji v této oblasti medicíny.
Hlavní přednáškové sekce se zabývaly ekonomickou evaluací a surveillance nozokomiálních nákaz, infekčními nemocemi s potenciálem nozokomiálního a profesionálního přenosu, izolací, bariérovou ošetřovací technikou, problematikou jednorázových pomůcek, vakcinací, komunální hygienou, provozem operačních sálů, dezinfekcí a sterilizací.

Zvláštní pozornost byla věnována infekcím krevního řečiště, zejména ve vystoupení hosta dr. V. Rosenthala z Argentiny, jenž je předsedou celosvětové organizace INICC, věnující se zlepšení surveillance a prevence nozokomiálních nákaz. Upozornil přítomné auditorium, že vykazování NN v procentech nemůže objektivně sloužit k posouzení rizikovosti pracoviště, a pro účely predikce a porovnávání doporučil upřednostnění ukazatele katétrových dnů a lůžko/dnů. Současně vyzval zástupce českých a slovenských nemocnic k aktivnímu zapojení se do sítě INICC (www.inicc.org).

Další přednášky byly věnovány rizikovým pracovištím, např. oddělení patologických novorozenců (Svobodová, Kelčíková, Maďar), prostředím a pacientům infekčních klinik (Husa, Širůček, Sagan) a rezistentním nozokomiálním patogenům v nemocnicích, zařízeních sociální péče a gerontologických centrech, např. v rámci vystoupení prof. Koláře, MUDr. Šrámové, MUDr. Kratochvílové a dalších kolegů (Nutilová, Vrlová, Podstatová, Pokorná atd.). Prezentovány byly i moderní technologie a zdravotnické pomůcky, např. stříbrem impregnované intravaskulární katétry, chlorhexidinové houby na krytí zavedených katétrů, bezjehlové infuzní systémy a přípojky, antibakteriální šicí materiál, incizní (operační) a jiné krycí fólie a přínos uzavřených systémů v prevenci nozokomiálních nákaz (Zingg, Szawlowski, Kůrková, Kadlecová, Vilímková atd.). Tak jako každý rok diskusi vyvolalo i odborné sympozium Vakcinace – aktuální otázky a odpovědi docenta Maďara.

V období pomalého oživování z hospodářské recese s tlakem na šetření finančních nákladů ve všech odvětvích může právě důraz na prevenci nozokomiálních nákaz přispět k signifikantní úspoře investic ve zdravotnických zařízeních.

Tradičně příjemná atmosféra a večerní společenský program (tentokrát s živým vystoupením Marka Ztraceného) vytvořily podmínky i pro kuloární diskuse, výměnu zkušeností a v neposlední řadě posloužily k alespoň krátkému odpočinku od každodenních starostí. Věříme, že neustálý trend narůstajícího počtu účastníků (což platí i o kolezích a kolegyních ze Slovenska) bude zachován i v příštím roce a všechny zájemce o problematiku nozokomiálních nákaz, bez ohledu na jejich dosavadní zkušenost v oboru, zveme na následující kongres v roce 2011. Více informací naleznete na internetové adrese www.kongres-NN.estranky.cz. Na závěr děkujeme všem spoluorganizujícím institucím, mediálním i komerčním partnerům za pomoc při úspěšném průběhu celé akce a těšíme se na setkání v roce 2011.


O autorovi: Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph. D., RNDr. Renata Podstatová, Společnost prevence nozokomiálních nákaz

Ohodnoťte tento článek!