Workshop Domácí péče

Vážené kolegyně,

společně se sekcí Domácí péče a regionem Praha pro vás připravujeme work-shop. Témata, která jsme vybrali:

Problémy ošetřování nemocných v do-mácím prostředí a v lůžkových zařízeních. Řešení bolesti.

Ošetřovatelský proces v domácí péči a v lůžkových zařízeních.

Problematika komunikace sestra – pacient

Sestra, advokát pacienta

Workshop se bude konat 7. 10. 2000. Prosím, vyberte si téma, které by vás zajímalo a napište, zda jste ochotna aktivně se zúčastnit. Je vítána i pasivní účast. Vybraná témata včetně formy vaší účasti zašlete na adresu: Bc. Milada Appeltová, Soukromá léčebna Bubeneč, Chittussiho 1, 160 00 Praha 6, do 15. 6. 2000.

Ohodnoťte tento článek!