Xenotransplantáty

Náhradní kožní kryty

Miroslava Sochorová, Popáleninové centrum, FNsP Ostrava

Snaha o získání co nejdokonalejšího dočasného kožního krytu k léčbě rozsáhle popálených – který je dostupný, levný a dlouhodobě skladovatelný – nás vedla k použití metody publikované v roce 1985 pracovníky Nizozemské kožní banky. Uvedená konzervační metoda využívá bakteriostatických, baktericidních a antivirových účinků glycerolu. Na našem pracovišti byla zavedena primářkou MUDr. Tymonovou. Podle tohoto postupu je možné zpracovávat allotransplantáty i xenotransplantáty.

Zpracování kůže pro xenotransplantáty

Materiál pro xenotransplantáty získáváme z masokombinátu Martinov v Ostravě. Prasečí kůže, které nám dodávají, nesmějí být při porážce spařeny. Zpracováváme je v kožní bance, kterou máme rozdělenou na tři místnosti. První je administrativní, druhá přípravna a ve třetí se provádí odběr. Po dodání kůže ji sanitář v přípravně oholí, opláchne vlažnou vodou a ponoří do vaničky s 0,5% Persterilem.

Odběr xenotransplantátů se provádí na sterilně prostřeném stole po dezinfekci benzinalkoholem, jodisolem a po zarouškování. Operační tým je sterilně oblečen a většinou ho tvoří lékař, dvě instrumentářky a dva sanitáři. Pro téměř stoprocentní výtěžnost se nám osvědčilo odebírání kůže accudermatomem nastaveným na číslo 6. Odebrané xenotransplantáty se postupně vkládají do čtyř roztoků připravených na sterilním instrumentačním stolku. První je 0,5% Persteril, druhý tvoří roztok Furantoinu, třetí Chloramphenicolu s Gentamicinem a čtvrtý 50% glycerol obohacený o 1 milion jednotek krystalického PNC a 120 mg Gentamicinu na 1 litr. Doba expozice je vždy deset minut. Po ukončení tohoto cyklu jsou xenotransplantáty připraveny ke glycerinizaci.

Práce s xenotransplantáty

Xenotransplantáty ponořené v 50% glycerolu (protažením mezi dvěma prsty) zbavíme původního roztoku a vložíme do sterilní prachovnice, ve které je zahřátý 70% glycerol. Teplota roztoku se pohybuje mezi 33 až 37 °C. Prachovnici vodotěsně uzavřeme zabroušenou zátkou a vložíme do speciálně upraveného laboratorního šejkru. V tomto zařízení se láhev se svým obsahem protřepává 3 hodiny. Termostat šejkru je nastaven na 37 °C. Po třech hodinách celý proces opakujeme, ale kůže vkládáme do prachovnice, ve které je na uvedenou teplotu zahřátý 85% glycerol. Po ukončení konzervačního procesu transplantáty mechanicky zbavíme zahřátého roztoku, volně je stočíme do válečků, vložíme do sterilních uzavíratelných lahví, po hrdlo naplněných 85% glycerolem. Takto zpracované xenotransplantáty skladujeme v chladicím boxu při +4 °C. Vzorky všech xenotransplantátů se vyšetřují bakteriologicky a mykologicky ihned po odběru a pak v měsíčním intervalu po celou dobu skladovatelnosti.

Využití

Xenotranspantáty používáme k dočasnému krytí nekrektomovaných ploch, kde vydrží 3 – 5 dnů. Před přiložením se kůže 2krát propláchne v zahřátém fyziologickém roztoku. Teplota nesmí přesáhnout 37 °C. Při odběru xenotransplantátů většinou dochází k drobným perforacím, které později plně postačují k odvádění sekretu z nekrektomovaných ploch.

Za výhodu této konzervační metody je považována ochranná úloha glycerolu proti virové kontaminaci, dvouletá doba skladovatelnosti a vytvoření zásoby náhradního kožního krytu hlavně pro pacienty, kteří utrpěli rozsáhlé popáleninové trauma s nedostatkem kůže vhodné k dermoepidermální transplantaci.

Na našem pracovišti jsme za 8 let takto zpracovali 200 prasečích kruponů. n

Ohodnoťte tento článek!