XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny

Ve dnech 11.–12. září 2008 proběhl již XIV. ročník královéhradeckých ošetřovatelských dní.

Tento mezinárodní kongres pořádala FN Hradec Králové ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové, ČAS – Region Hradec Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Na kongresu bylo zaregistrováno 1100 platících posluchačů, včetně čestných hostů a vystavovatelů se kongresu zúčastnilo na 1250 účastníků.

XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny zastřešovaly tři nezávislé akce: I. Odborný kongres Intenzivní péče a ošetřovatelství se konal 11. září 2008 a jeho součástí byl workshop První pomoc s praktickým nácvikem. Na II. kongresu Ošetřovatelská péče v klinických oborech, kazuistiky zazněly přednášky např. z oboru psychiatrie, onkologie a revmatologie. K tomuto kongresu organizátoři připravili workshop s problematikou Jak si připravit kvalitní prezentaci? III. odborný kongres rehabilitačního ošetřovatelství se konal 12. září 2008, jeho součástí byl workshop Správné techniky při polohování pacientů s praktickým nácvikem.

Bc. Hana Ulrychová 1, Mgr. Ivana Vašátková, Ph.D. hlavní sestra 1, zástupkyně hlavní sestry 2, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ohodnoťte tento článek!