XV. opařanské dny

Ve dnech 18. a 19. září proběhla konference dětské a dorostové psychiatrie, XV. opařanské dny s mezinárodní účastí. Záštitu nad XV. opařanskými dny přijala ministryně zdravotnictví ČR Dana Jurásková a ministr vlády pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb, který se události osobně zúčastnil v rámci kampaně STOP násilí na dětech, která vychází z Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008-2018.

Před zahájením konference proběhlo diskusní setkání zástupců pedopsychiatrů s ministrem, s ambasadorkou kampaně Ester Janečkovou a s dalšími hosty. Ministr Kocáb byl seznámen i s tíživou ekonomickou situací dětské psychiatrie a s nevhodným novým modelem vzdělávání, který povede k dalšímu úbytku dětských psychiatrů. Konferenci zahájila ředitelka léčebny Iva Hodková s ministrem Kocábem, který krátkým projevem pozdravil všechny účastníky konference a následně si s delegací prohlédl léčebnu. Jeho reakce dokládala pozitivní překvapení, jaká je konkrétní péče o dětské psychiatrické pacienty a jaký má široký záběr dětská a dorostová psychiatrie.
V rámci odborného programu zazněla aktuální odborná témata z dětské a dorostové psychiatrie, farmakoterapie, dětské neurologie, psychoterapie, klinické psychologie a z ošetřovatelské péče. Workshop ošetřovatelské péče přinesl výměnu zkušeností zejména z lůžkových částí pedopsychiatrické péče. ČR disponuje celkem 630 lůžky dětské a dorostové psychiatrie. Setkání psychiatrů, pedopsychiatrů, psychoterapeutů a speciálních pedagogů na společném workshopu ukázalo významnost společného postupu a moderních přístupů ve vzdělávacím procesu u nemocných dětí. Konference se zúčastnilo celkem 188 aktérů, z čehož více než dvě třetiny patřily účastníkům mimo DPL.

Ohodnoťte tento článek!