XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Hradec Králové patří v září tradičně kongresu ošetřovatelství.

Kongres

Ve dnech 8.-9. 9. 2011 pořádala Česká asociace sester – Region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie v prostorách Univerzity Hradec Králové mezinárodní kongres -XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Nosným tématem XVII. královéhradeckých ošetřovatelských dnů byla stále živá a aktuální problematika nozokomiálních nákaz.

Kongres se dále věnoval právní problematice v ošetřovatelství, nechyběla ošetřovatelská péče v klinických oborech a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Úvodní sdělení „Legislativní změny v ošetřovatelských povoláních“ přednesla Mgr. Alena Šmídová, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací MZ ČR.

Po oba dny zaznělo na 60 přednášek, vystaveny byly čtyři postery. Probíhal workshop s tematikou „Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy“. Na kongresu bylo zaregistrováno 343 posluchačů, včetně čestných hostů, vystavovatelů a organizátorů se kongresu zúčastnilo na 519 účastníků. Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem přednášejícím, spoluorganizátorům, sponzorům a mediálním partnerům za spolupráci a doufáme, že se i na příštích, v pořadí již XVIII., královéhradeckých ošetřovatelských dnech sejdeme v hojném počtu. Těšíme se na setkání s vámi ve dnech 6-7. září 2012.


O autorovi: Mgr. Dana Vaňková 1, Mgr. Ivana Vašátková, Ph. D. 2 náměstkyně pro ošetřovatelskou péči 1, zástupkyně NOP, Fakultní nemocnice Hradec Králové 2

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!