XVII. opařanské dny

Opařany znovu hostily odbornou konferenci dětské a dorostové psychiatrie.
V historických prostorách refektáře Dětské psychiatrické nemocnice Opařany proběhl ve dnech 20. a 21. září další ročník odborné konference dětské a dorostové psychiatrie pořádané nemocnicí ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP a Asociací dětské a dorostové psychiatrie. Červenou nití prezentací byla kontinuita psychiatrické péče od dětství do dospělosti se zaměřením na zkušenosti z praxe. Slavnostnímu zahájení odborného programu stanovenému na poobědní dobu předcházely v dopoledních hodinách prohlídka nemocnice, zahradní slavnost ve školní zahradě konaná u příležitosti „otevření“ nové zahradní učebny a prostoru školní zahrady a vernisáž retrospektivní výstavy věnované významu dětské a dorostové psychiatrie v Opařanech. V rámci slavnostních úvodních proslovů předcházejících odborný program zaznělo potěšující zhodnocení současného stavu, kdy se opět podařilo vrátit dětské a dorostové psychiatrii status samostatného oboru. Před plnohodnotnou transformací české psychiatrie, resp. i dětské a dorostové psychiatrie, dnes stojí několik stěžejních závazků, ke kterým patří zajištění dostatečného počtu dětských a dorostových psychiatrů, systematizace financování, destigmatizace, dostupnost ambulantních a lůžkových služeb atd., s cílem zajistit včasný záchyt psychiatrických onemocnění u dětí a eliminovat tak komplikace vývoje a poškození kvality života v dětském, ale následně i dospělém věku. V rámci konference zazněla sdělení s tématy poruch příjmu potravy, suicidality, traumatu, ADHD, autoimunních onemocnění, vzdělávacího procesu, ošetřovatelské péče, rehabilitace apod.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!