Z ohlasů na soutěž

Měla jsem to štěstí, že jsem byla vylosována a pozvána k slavnostnímu setkání sester soutěžících v časopise Sestra s firmou Hartmann-Rico. Velmi jsem se na toto setkání těšila. Přišlo nás – sester – dost, nálada byla vynikající. Pracovníci firmy a vedení časopisu Sestra se o nás moc dobře postarali. O povídání nebyla nouze, i když ostych zde byl a já byla po nočních službách. Nerada jsem odcházela, protože jsem se setkala s lidmi, kteří jsou opravdu na svém místě a nám sestrám rozumějí. Dodávají nové informace, připravují soutěže pro sestry, a tak nás učí prosazovat se. A tak i já budu opět soutěžit a těšit se na další soutěže.

S úctou k Vám a ještě jednou Vám děkuji za moc pěkné setkání.

Milena Linhartová

Praha 4

Pozn. redakce: Děkujeme za dopis, který nám přidal mnoho pracovního elánu a oživil vzpomínku na pěkné chvíle, které jsme strávili mezi našimi čtenářkami.

Ohodnoťte tento článek!