Zahájení příprav pro vznik komory

Jednou z možností ještě většího posílení pozice nelékařů je zahájení příprav na vytvoření nové komory nelékařů. Nejsilnějším argumentem pro vznik komory nelékařů je zákonné zakotvení kompetencí komory směrem ke správě v ní sdružených povolání.

Tento záměr doprovází v poslední době mnoho emocí, které vyplývají z nálady, která vládne v současném zdravotnictví. Hodně se o komoře hovoří a je nutné, aby se na přípravě podílely všechny profesní organizace, které chtějí komoru založit. Všichni pak musí odolávat přirozené nedůvěře kolegů a kolegyň z řad nelékařských profesí, která je ještě bohužel často „utvrzována“ těmi, kteří více mluví a méně konají. O podmínkách vzniku komory sice mnoho nevědí, ale zasvěceně o ní hovoří, stejně jako o iniciátorech jejího založení. Jsou vždy perfektně obeznámeni s profesními a osobními kvalitami hlavních aktérů procesu zrodu komory. Často jsou to informace spíše úsměvné, ale mnohdy již zasahují do osobního života a zraňují.

Česká asociace sester je pouze iniciátorem vzniku komory nelékařů. Sněm předsedů sekcí a regionů České asociace sester (ČAS), který se konal 12. 11. 2011 v Poděbradech, odhlasoval vznik přípravného výboru.

Na základě tohoto jednání ČAS pozvala odborné společnosti na společné jednání o komoře, ty se tohoto jednání dobrovolně zúčastnily a na svém úvodním jednání 20. 12. 2011 společně vytvořily přípravný výbor nelékařských odborných společností, který kolektivně připraví vše potřebné pro vznik komory nelékařů.

Tohoto jednání se zúčastnilo 23 profesních organizací. Obsahem jednání bylo vysvětlit si vlastní záměr založení komory a všechny důležité aspekty související se založením tak velké organizace.

Komora by totiž měla vzniknout jako zcela nový orgán, v žádném případě ne transformací v současnosti dobře fungující ČAS nebo jiné organizace. Na dalších jednáních, která budou probíhat pravidelně 1krát za měsíc, budou řešeny otázky legislativní a ekonomické, vztahující se ke vzniku a fungování komory.

Přejme si všichni vzájemně, aby celý proces proběhl v klidu a ku prospěchu nás všech. Komora musí fungovat jako pevné zázemí nelékařů. To je však možné pouze na základě legislativní podpory.


O autorovi: Ing. Irena Kouřilová, Viceprezidentka České asociace sester

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!