Základní informace o karcinomu prsu

Karcinom prsu patří mezi nejběžnější nádorová onemocnění v Evropě. Každý rok je v zemích Evropské unie zaznamenáno přibližně 60 000 úmrtí a 250 000 nových případů. Karcinom prsu tvoří asi 24 procent z celkového počtu nádorových onemocnění a 18 procent ze všech úmrtí na karcinom. Přibližně u jedné ženy z deseti se vyvine karcinom prsu. Ačkoliv se zřídka objevuje před 30. rokem věku, výskyt se zvyšuje s postupujícím věkem, čím blíže k menopauze, tím je nárůst rychlejší. Poté, ačkoliv nárůst stále pokračuje, je výskyt karcinomu prsu znatelně menší než před menopauzou.

Etiologie a rizikové faktory

Se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu jsou spojovány následující faktory:

zvyšující se věk

narození prvního dítěte po 30. roce věku

ženy, které nerodily

předčasná první menstruace

pozdní menopauza

rodinné zatížení na karcinom prsu – zejména pokud se první stupeň nemoci objevil před menopauzou

obezita

ionizační záření

Klasifikace nemoci

Rozlišují se čtyři hlavní stupně vývoje karcinomu prsu:

Stupeň I: malý (<2 cm) pohyblivý nádor, omezující, tlačící na prs.

Stupeň II: nádor <5 cm, ale rozšířený do lymfatických (mízních) uzlin.

Stupeň III: lokalizovaný, pokročilý maligní nádor, rozšířený z tkáně prsu do regionálních lymfatických (mízních) uzlin.

Stupeň IV: metastázy.

Existuje další dělení těchto stupňů, které odráží velikost a lokalizaci původního, primárního tumoru, zahrnuje lymfatické žlázy a přítomnost metastáz. Invazívní karcinom prsu vzniká z epitelových buněk. Nejinvazívnější karcinomy mohou být histologicky klasifikovány na základě takových kritérií, jako jsou žlázovitá struktura tkáně a dělení buněk. Vypuknutí lymfatického nebo vaskulárního onemocnění je také znamením agresivní nemoci se zvýšeným rizikem opětovného výskytu.

Počet přežívajících

Počet žen přežívajících pět let se velmi liší podle stupně onemocnění, od 84% ve stupni I, po 18% ve stupni IV. 95% žen přežívá pět let, pokud je tumor menší než jeden cm v průměru. Není tedy překvapením, že včasná diagnostika nádoru má prvořadý význam.

Zjišťování nemoci

Karcinom prsu se dá snáze rozpoznat než karcinom vaječníku. Velkého pokroku k uvědomování si problematiky karcinomu prsu bylo u žen i jejich lékařů dosaženo účinným vzděláváním. I když se většina vyšetřovaných bulek prokáže jako benigní, stále platí, že hmatatelná bulka může být prvním znamením zhoubného nádoru.

Dalšími varovnými známkami jsou změny na prsou, jako jsou zvětšení, vyboulení, tvoření důlků, jamek, podrážděná, deformovaná, vtažená nebo šupinatá pokožka, bolest nebo pnutí v bradavce.

Hlavní metodou zjišťování nemoci je samovyšetření. Žena sama zjišťuje, zda není kůže jinak zabarvena, strukturována nebo zda se vyskytují neobvyklé bulky. Mammograficky může být nádor objeven ještě dříve než při samovyšetření. Rentgenování prsu na mammografu u žen starších 50 let vedlo ke snížení úmrtnosti o 20 až 40 procent.

Přežití po diagnostikování a léčbě je přímo úměrné stupni onemocnění. 70 až 80 % nádorů, zjištěných na mammografu nebo ultrazvuku, může mít dobrou prognózu. Při prvním rentgenu nebo ultrazvuku může až 20 % nádorů být in situ, dalších 20 až 25 % jsou pravděpodobně invazívní léze a dalších 25 % může být mezi 1 až 2 cm.

Cytologie, prováděná jemným odsátím injekcí, se používá pro rozlišení pevné a cystické léze a provedena zkušeným cytologem má 95% citlivost na karcinom.

Ultrazvuk má zřídka význam, pokud neexistuje žádná hmatatelná léze. Jeho klad však spočívá v tom, že dokáže rozlišit cysty a pevné léze. Může také ukázat neurčitý obrys karcinomu a má citlivost přibližně 80 procent.

Podle informací pro tisk připravila Hana Černá – Šípková

Ilustrační fota archív redakce

Rakovina pravého prsu při těhotenství

Rakovina prsu v pokročilém stadiu s ulcerací (vlevo) a dobrá reakce a reepitelizace tkáně po třech cyklech intraarteriální chemoterapie (vpravo)

Rakovina na levé straně prsou u staršího muže

Dlouhodobá, izolovaná, rozsáhlá, nevzhledná a páchnoucí lo kální recidiva rakoviny, přetrvávající i po mastektomii a radio terapii.

Ohodnoťte tento článek!