Základní obvazový materiál

Mesoft – kompresní tkanina (Mölnlycke Health Care)

Komprese vyrobená z netkaného textilu s vysokou sací schopností.

Užití: Běžný obvazový materiál ke sterilnímu krytí a obkladování ran. Jednoduché použití. Netkaný textil má větší savou schopnost než gáza. Možno dodávat nesterilní, ale výhodný je sterilní, balený po 2 nebo 5 kusech. Velikost: čtverec o straně 5 ´ 7,5 a 10 cm a 10 ´ 20 cm.

Mesoft – kompresní tampony (Mölnlycke Health Care)

Tampony z netkaného textilu s vysokou absorpční schopností. Jsou tvarově stálé i ve vlhkém prostředí, mají jemný povrch a vysokou a rychlou sací schopnost. Baleny jsou po 5 kusech, jsou sterilní, dodávány ve 3 velikostech – S, M, L.

Užití: cévkování, i. v. aplikace, ošetřování (dezinfekce) ran.

Upozornění: Sterilizací nesterilního materiálu na oddělení centrální sterilizace stoupne několikanásobně jeho cena.

Gázové sterilní krytí (CS)

Užití: Stejné jako u Mesoftu, ale dražší. Proto tam, kde není nutná gáza, je lépe použít netkaný textil.

Velikosti: Čtverce o straně 5, 7 a 10 cm.

Vliwasoft (Lohmann&Rauscher)

Obvazový materiál z netkaného textilu. Použití stejné jako u Mesoftu. Je dodáván také sterilně balený po 2 kusech. Nastřižené čtverce se používají ke krytí braunyly (jeden ze způsobů).

Velikosti: 7,5 ´ 7,5 a 10 ´ 10 cm.

Mesorb (Mölnlycke Health Care)

Savá komprese, vysoce absorpční krytí pro sekretující rány.

Velikosti: 10 ´ 10; 10 ´ 15; 10 ´ 20; 15 ´ 20; 20 ´ 30 cm. Surgipad (Johnson & Johnson)

Savá komprese, vysoce absorpční krytí pro sekretující rány

Velikosti: 10 ´ 12; 10 ´ 20; 20 ´ 20; 20 ´ 40 cm.

Vliwazell (Lohmann&Rauscher)

Savá komprese, vysoce absorpční krytí s měkkým vlysem na povrchu.

Velikosti: 10 ´ 10; 10 ´ 20; 20 ´ 20; 20 ´ 40 cm.

Zetuvit (Hartmann-Rico)

Savá komprese.

Velikosti: 10 ´ 10; 10 ´ 20; 20 ´ 20; 20 ´ 40 cm.

Všechny tyto savé komprese se používají jako absorpční krytí pro sekretující rány a otevřené drenáže. Při krytí vlhkého obvazu zamezí kontaminaci přes vlhký materiál. Dodávají se sterilní, jednotlivě balené, velmi jednoduchá manipulace.

Hydrokoloidy

Granuflex (Convatec)

Hydrokoloidní krytí – hydrokoloidní částice Granuflexu reagují s exsudátem rány, který je absorbován do koloidní vrstvy obvazu a mění se v gel. Tímto se vyplavují nekrotické částice i bakterie a rána se čistí. Vytváří vlhké, lehce hypoxické prostředí, které výrazně podporuje granulaci.

Užití: Sterilní krytí pro lehce a středně exudující rány, bércové vředy, dekubity 2. – 4. st. (verze s adhezívním okrajem), diabetické vředy, popáleniny I. a II. stupně, abraze.

Výhody: Materiál není permeabilní pro kyslík a bakterie – snižuje riziko druhotné kontaminace. Slouží jako bariéra proti tlaku a tření, je flexibilní – lze ošetřit i špatně dostupné plochy. Po aplikaci se okraje neshrnují, materiál nepřilne k ráně samotné a při výměně neničí nově tvořenou tkáň. U tohoto materiálu je nižší frekvence výměny krytí.

Velikosti: 6 ´ 6; 10 ´ 10, trojúhelník 10 ´ 13 cm.

Dodávána jsou jen celá balení všech hydrokoloidních obvazů.

Granuflex Extra Tenký (Convatec)

Hydrokoloidní krytí – obsahuje stejné hydrokoloidní složky, ale ne polyuretanovou pěnu. Podporuje granulaci a je vhodný pro urychlení epitelizace. Používá se také jako prevence dekubitů I. stupně proti dalšímu rozšíření.

Užití: sterilní krytí pro povrchové a slabě exsudující rány (bércové vředy, dekubity I. – II. st., diabetické vředy, popáleniny I. stupně, abraze).

Výhody: Propustný pro kyslík (nikoli bakterie). Podporuje reepitelizaci, je flexibilní, lze ošetřit i špatně dostupné plochy. Jeho tenký profil zabraňuje shrnutí, minimální bolestivost při snímání krytí a nižší frekvence výměny krytí.

Velikost: čtverec 7,5 ´ 7,5; 10 ´ 10; 15 ´ 15; obdélník 5 ´ 10; 5 ´ 20.

Granuflex Pasta (Convatec)

Hydrokoloidní pasta – obsahuje 55 % hydrokoloidních složek. Používá se u čistých, hlubokých defektů k podpoře granulace na spodině špatně přístupné rány.

Užití: Hluboké, píštělové defekty

Výhody: Vyplní prostor tam, kam se normální destičkové krytí nedostane, a podporuje granulaci od spodiny defektu.

Velikost: Tuba 30 g

Combiderm s absorpčním polštářkem (Convatec)

Hydrokoloidní obvaz s centrálním absorpčním polštářkem s velkou absorpční schopností. Tento polštářek absorbuje sekret a nekrotické částice. Exsudát se v polštářku změní v gel a zůstane v něm uzamčen. Snižuje tak riziko macerace a exkoriace. Vytváří vlhké, přirozené prostředí pro léčbu rány.

Užití: pro rány s vyšší sekrecí (bércové vředy, dekubity, diabetické vředy, secernující rány po abrazi, laceraci, biopsii).

Velikost krytí velikost polštářku: čtverec 10 ´ 10; 5 ´ 5 cm; 14 ´ 14; 7,5 ´ 7,5; 20 ´ 20; 12,7 ´ 12,7; trojúhelník 15 ´ 18; 8,2 ´ 10,8.

Comfeel – obvaz na vředy (Coloplast)

Hydrokoloidní obvaz. Udržuje ránu ve vlhkém prostředí, které změkčuje suché a nekrotické tkáně a podporuje tak biologické odstranění neživých tkání. Chrání citlivá nervová zakončení a nové granulační tkáně. Zadržuje nepříjemný zápach, charakteristický pro hojení ran uzavřeným způsobem. Tento obvaz zabezpečuje průběžnou, vyrovnanou absorpci vznikajícího exsudátu.

Užití: Secernující rány, dekubity 1. – 4. st., bércové vředy.

Výhody: Obvaz se snadno odstraní bez poškození kůže a rány, snižuje bolest a zápach, nepropouští vodu, aplikace bez dotyku rány a sterilní části obvazu. Jednotlivě sterilně balený.

Velikosti: 4 ´ 6; 10 ´ 10; 15 ´ 15; 20 ´ 20 cm.

Comfeel – transparentní obvaz (Coloplast)

Udržuje optimální vlhké prostředí, a protože je transparentní, proces hojení rány může být kontrolován bez častých převazů. Snižuje riziko kontaminace převazu. Každý obvaz je sterilní, jednotlivě balený.

Užití: Vhodný na rány se středním nebo mírným výpotkem, povrchní popáleniny, malé odřeniny a excize, pooperační rány, povrchní chronické rány.

Výhody: Jedinečná kombinace – absorpce a bezpečnost, pohodlí pro pacienta, snadná aplikace. Je vhodný na problematická místa, pooperační verze – operační rány.

Velikost: 5 ´ 7, 9 ´ 14; 15 ´ 20; 9 ´ 25 cm.

Comfeel – lokální antidekubitor (Coloplast)

Je ideální kombinací hydrokoloidního obvazu na rány a mikroporézní pásky s oddělitelnými pěnovými disky. Splňuje dva požadavky v jednom řešení: rovnoměrně rozdělí tlak a vytváří optimální podmínky k hojení dekubitu udržováním vlhkého prostředí.

Užití: Prevence odlehčení tlaku na různých místech, léčba již vzniklých dekubitů.

Velikosti: 7 cm (pata, loket), 10 cm (trochanter, sacrum), 15 cm (lopatka, sacrum).

Hydrocoll (Hartmann-Rico)

Samolepicí, savý obvaz z hydrokoloidů s polopropustnou vrstvou z polyuretanu, která je nepropustná pro choroboplodné zárodky. Speciální tvary Hydrocoll concave a Hydrocoll sacral jsou určeny pro rány na patě, lokti, sakrální oblasti.

Užití: Chronické rány se špatnou tendencí k hojení – bércové vředy, dekubity.

Velikosti: Hydrocoll 10 ´ 10; 15 ´ 15 cm; Concave 6 ´ 14; Sacral 15 ´ 18 cm.

Hydropolymerový obvaz Tielle (Johnson & Johnson)

Hydropolymerový obvaz, který vytváří fyziologické vlhké prostředí a udržuje ránu v klidu. Převazy jsou nenáročné, v ráně nezůstávají žádné zbytky a je možno upustit od vyplachování rány.

Užití: Léčba neinfikovaných, mírně exsudujících ran ve fázi granulace, epitelizace, bércové vředy, dekubity, sekundárně se hojící rány.

Výhody: Bezbolestný převaz, zůstává několik dnů na ráně (až 7 dnů), je ekonomický, pohodlný a neobtěžující, neodlepuje se.

Velikosti: 9 ´ 9 cm; 11 ´ 11; 15 ´ 20 cm.

Syspur-derm (Hartmann-Rico)

Měkká pěnová komprese z polyuretanu bez medikamentózních přísad. Zajišťuje rychlé a intenzívní vyčištění infikovaných ran.

Užití: Infikované odřeniny, popáleniny 2. a 3. st., otevřené fraktury, čištění ran a podpora granulace – bércové vředy, dekubity, velkoplošné mechanické defektní rány.

Výhody: Snadná manipulace, nekróza, zbytky buněk se při výměně obvazu odstraní spolu s kompresem, zůstává několik dnů na ráně.

Velikosti: 7 ´ 10; 10 ´ 10 cm.

Krycí folie

Hydrofilm (Hartmann-Rico)

Samolepivý průhledný obvaz na rány

Velikost: 6 ´ 9; 10 ´ 15; 12 ´ 25 cm.

Bioclusive (Johnson & Johnson)

Tenký adhezívní film, průhledný, nepropouští tekutiny.

Velikosti: 5,1 ´ 7,6; 10,2 ´ 12,7; 12,7 ´ 17,8; 10,2 ´ 25,4; 20,3 ´ 25,4 cm.

Veni-Gard (MSM)

Krycí folie, vysoce elastická, průhledná, okraje z vodotěsného polyetylénu. Podle druhu žilního katetru a jeho umístění se liší tvar folie a její velikost. Při objednávání je třeba zvážit použití.

Užití pro všechny folie: Fixace obvazu, fixace žilních katetrů.

Výhody: Jistá fixace, viditelné místo punkce, jednoduchá sterilní aplikace, nepropustný pro vodu a bakterie.

Mefilm (Mölnlycke Health Care)

Transparentní samolepicí film, sterilní.

Velikosti: 6 ´ 7 cm; 10 ´ 12; 10 ´ 25 cm.

Speciální komprese

Hydrogely

Hydrosorb (Hartmann-Rico)

Hydrogelový obvaz, umožňuje rychlé odlučování suchých nekróz, podporuje granulaci a epitelizaci.

Hydrosorb Comfort (Hartmann-Rico)

Jako Hydrosorb, avšak vylepšený, transparentní, samopřísavný v důsledku lepivého okraje po celém obvodu.

Užití: Ošetření ran ve vlhkém prostředí, zejména chronických – bércový vřed, dekubitus 2. – 4. st., popáleniny 2. st., podpora epitelizace při traumatech.

Velikosti: 10 ´ 10; 12,5 ´ 12,5 cm.

Nu-gel (Johnson & Johnson)

Hydrogelový obvaz s alginátem, rehydratuje nekrotickou tkáň. Nekróza a fibrinový povlak se odloučí a vytvoří se vlhké prostředí pro hojení rány.

Užití: Nekrotické rány s fibrinovým povlakem, dekubity, bércové vředy, diabetické nohy.

Výhody: Snadná aplikace, převaz nemocného nebolí. Při správné indikaci omezí častost převazů, je ekonomický. Stagnující podmínky nehojící se rány se mění na dynamický proces.

Velikosti: 15 g, 25 g.

Normlgel (Mölnlycke Health Care)

0,9procentní roztok chloridu sodného v gelové formě.

Užití: Zajišťuje vlhké prostředí v ráně, dekubity, diabetické vředy, bércové vředy, otevřené chirurgické rány.

Výhody: Dodává do rány vlhkost, udržuje vlhké prostředí, změkčuje suchý fibrin, velmi dobrá manipulace s malým balením.

Velikosti: tuba 5 g, tuba 15 g.

Hypergel (Mölnlycke Health Care)

20procentní roztok chloridu sodného v gelové formě. Obsahuje xantamovou gumu jako zahušťovadlo.

Užití: Odstraňuje suché nekrózy.

Výhody: Účinné vyčistění nekrózy, snadná aplikace, bezbolestné převazy.

Velikosti: Tuba 5 g, tuba 15 g.

Čištění sekretujících ran

Mesalt (Mölnlycke Health Care)

Vysušující komprese z netkaného textilu napuštěná NaCl, který usnadňuje čištění hnisavých a infikovaných ran.

Užití: Čištění ran se střední až těžkou sekrecí – bércové vředy, dekubity. Nesmí se použít na suché rány!

Výhody: Velmi účinně působí v mokvajících ranách, redukuje otoky v okolí rány, je nealergický, finančně úsporný, sterilně balený po 1 ks.

Velikosti: 5 ´ 5; 7,5 ´ 7,5; 10 ´ 10 cm.

Sorbalgon (Hartmann-Rico)

Komprese z kalciumalginátových vláken, která se při výměně iontů se sodíkovými solemi z krve a sekretu mění v hydrofilní nelepivou želatinu, jež vyplní ránu. Tak vzniká mikroklima vhodné pro hojení.

Užití: Ošetření zejména krvácejících a secernujících ran – dekubity 4. až 5. st., bércové vředy, chirurgické rány, které se dají obtížně ošetřovat (úrazová chirurgie, onkochirurgie).

Výhody: Jednotlivě sterilně balený, snadné použití, přilne k ráně, bezbolestný převaz, ekonomické užití – převaz se neprovádí denně.

Velikosti: 5 ´ 5; 10 ´ 10 cm.

Melgisorb (Mölnlycke Health Care)

Vysoce absorpční alginátové krytí.

Užití: Stejné jako u Sorbalgonu.

Velikosti: 5 ´ 5; 10 ´ 10; 10 ´ 20 cm.

Kaltostat (Convatec)

Komprese z kalciumalginátových vláken.

Užití: Viz Sorbalgon.

Velikosti: 5 ´ 5; 7 ´ 12; 10 ´ 20 cm.

Actisorb plus (Johnson & Johnson)

Tkanina z aktivního uhlí se stříbrem. Vlastnosti tkaniny z vysoce aktivovaného uhlí, při antibakteriálním působení stříbra, jsou jedinečným způsobem spojeny a poskytují účinný obvazový materiál na vyčištění chronicky infikovaných ran, které zbavují zápachu.

Užití: Léčba infekce a odstranění zápachu, rakovinné nádory a střevní píštěle, bércové vředy, dekubity 4. – 5. st.

Výhody: Elementární stříbro obsažené v obvazu je baktericidní, tím lze zcela nebo částečně redukovat aplikaci antibiotik. Obvaz je jednotlivě sterilně balený, snadno aplikovatelný.

Velikosti: 10,5 ´ 10,5; 19 ´ 10,5 cm.

Carbopad (MSM)

Obvaz z aktivního uhlí bez stříbra.

Užití: Stejné jako u Actisorbu, jen chybí antibakteriální působení stříbra.

Velikosti: 7,5 ´ 10; 10 ´ 10; 15 ´ 25 cm.

TenderWet (Hartmann-Rico)

Princip terapie spočívá v kombinaci účinku vlhkých obvazů a absorpčních krytů na rány. Rána je permanentně smáčena Ringerovým roztokem, který je plynule uvolňován obvazem. Tím se uvolňují z rány toxiny a jsou vázány savým tělískem. Savé tělísko obvazu TenderWet neabsorbuje pouze toxiny, nýbrž i choroboplodné zárodky a zbytky tkáně.

Užití: Aktivní čištění rány, špatně se hojící rány s intenzívní exsudací, chronické rány – diabetická gangréna, dekubitus, bércový vřed.

Výhody: Vyplachovacím účinkem pomáhá rychlému čištění rány, reguluje výtok exsudátu z rány, brání tvorbě edémů, bezbolestný převaz.

Velikosti: 4 ´ 5,5 cm; 7,5 ´ 7,5; 10 ´ 10 cm.

Pro použití TenderWetu je potřeba objednat Ringerův roztok určený k výplachům. Polštářky jsou jednotlivě sterilně balené, s návodem, kolik Ringerova roztoku je třeba před použitím přidat. Převaz se provádí 1krát za 12 hodin.

TenderWet 24

Viz předchozí materiál, navíc s větší absorpční schopností. Výměna za 24 hod.

Velikosti: 4 ´ 5,5 cm; 7,5 ´ 7,5; 10 ´ 10 cm. U všech velikostí je možné dodat také balení s 32 kusy.

Mastné tyly a jiné materiály

Jelonet (Smith+Nephew)

Speciálně tkané krytí, napuštěné měkkým parafínem

Užití: Drobné popáleniny, chirurgické a traumatické rány.

Velikosti: 5 ´ 5; 10 ´ 10 cm. Všechny kusy jsou jednotlivě sterilně balené.

Bactigras (Smith+Nephew)

Mastný tyl s antiseptickou složkou, napuštěný širokospektrým antiseptikem. Výrazně snižuje riziko infekce ran, rezistence jsou výjimečné.

Užití a velikosti: Viz Jelonet.

Inadine (Johnson & Johnson)

Antiseptický a profylaktický obvaz, impregnovaný Povidone jodem. Ten je účinným baktericidním činidlem se širokým spektrem účinnosti. Účinek antiseptika je indikován změnou oranžové barvy obvazového materiálu na bílou, což slouží jako spolehlivé vodítko jeho účinnosti a zároveň tak eliminuje mnohdy zbytečně časté výměny obvazů. Účinný proti MRSA.

Užití: Ošetření povrchových ran s akutní infekcí, dekubity 2. – 3. st., rány infikované a znečištěné, prevence komplikací po operacích (amputace DK), kontaminovaná traumatická poranění.

Výhody: Velmi dobrá manipulace, přilne k ráně, nelepí se na ránu, je bezpečně účinný proti MRSA, šetří aplikaci antibiotik.

Velikosti: 5 ´ 5; 9,5 ´ 9,5 cm.

Branolind N (Hartmann-Rico)

Komprese – mastný tyl s perubalzámem. Příznivě ovlivňuje a podporuje hojení pomocí speciálního složení masti.

Užití: Chrání ránu ve všech fázích hojení. Vhodný na odřeniny, popáleniny, poleptání, při odběru kožních transplantátů, v kosmetické chirurgii.

Výhody: Sekret z rány může volně vytékat, bezbolestné převazy, brání vzniku jizev, materiál lze různě tvarovat a stříhat.

Velikosti: 7,5 ´ 10; 10 ´ 20 cm.

Mepitel (Mölnlycke Health Care)

Transparentní sterilní krytí. Je tvořen měkkou polyamidovou sítí, impregnovanou silikonovým gelem. Udržuje v ráně vlhké prostředí, tím iniciuje dorůstání nové tkáně.

Užití: Krytí ran ve fázi granulace, krytí kožních štěpů, popáleniny, traumatické rány, rány ve fázi granulace a epitelizace.

Výhody: Může zůstat na ráně až 10 dnů. Je ekonomický, nepřilepuje se k ráně, bezbolestná výměna, iniciuje vznik nové tkáně, chrání nové granulační tkáně.

Velikosti: 5 ´ 7,5; 7,5 ´ 10; 10 ´ 18; 20 ´ 30 cm.

Mepilex safetac (Mölnlycke Health Care)

Absorpční krytí se selektivní miniadherencí. Chrání ránu před přilepením a jemně adheruje k okolní suché kůži. Snižuje riziko macerace.

Užití: Exsudující rány, bércové vředy a vředy na chodidlech, dekubity 3. stupně.

Výhody: Nepřilepí se na vlhké rány, minimalizuje trauma a bolest během převazů, může zůstat na ráně podle jejího stavu až 7 dní.

Velikosti: 10 ´ 10; 10 ´ 20; 15 ´ 15 cm.

Silikone NA – Dressing (Johnson & Johnson)

Primární neadhezívní obvaz, který přichází do bezprostředního styku s ránou. Jeho otevřená struktura a speciální impregnace silikonem umožňuje volný průchod exsudátu na druhotný, exsudát absorbující obvaz.

Užití: Prakticky do všech ran ve fázi granulace.

Výhody: Jednotlivě sterilně balený, chrání granulační tkáň.

Velikost: 9,5 ´ 9,5 cm.

Samolepicí fixace

Mefix (Mölnlycke Health Care)

Je ideální pro fixace obvazů, krytí katétrů a kanyl. Fixační tkanina.

Velikosti: 10 m ´ 5 cm; 10 m ´ 10 cm; 10 m ´ 20 cm.

Mepore (Mölnlycke Health Care)

Samolepicí absorpční krytí, rychloobvaz.

Velikosti: 6 ´ 7; 9 ´ 10; 9 ´ 15; 9 ´ 20; 9 ´ 30 cm.

Cosmopor (Hartmann-Rico)

Samolepicí absorpční krytí, rychloobvaz.

Velikosti: 7,2 ´ 5; 10 ´ 6; 15 ´ 6; 15 ´ 8; 25 ´ 10 cm.

Obvazy

Pehakrep, Gekalast, Hydrofilní obvazy.

Velikosti: 6 cm, 8 cm, 10 cm. n

VÝROBKY K VLHKÉMU HOJENÍ RAN

Lohmann&Rauscher

Suprasorb A

Obvaz z přírodních alginátových vláken s vysokou absorpční schopností, k ošetření silně secernujících ran jako ulcera, dekubity a čerstvé odběry kožních štěpů. I pro infikované rány. V exsudátu obsažené bakterie jsou vázány gelem. Rána je pod Suprasorbem A trvale vlhká, epitel se může dobře vyvíjet, díky optimálnímu mikroklimatu je urychleno hojení rány.

Suprasorb A se nepřilepí na ránu, proto není nová tkáň při výměně krytí poraněna a hojení není přerušeno. Vysoká absorpční kapacita dovoluje výměnu ve větších časových odstupech, kalciumalginátový obvaz může zůstat na ráně – podle typu rány a stupně sekrece – až 7 dní.

Hluboké rány jsou ošetřovány Suprasorbem A – tamponádou.

Velikosti: 6 ´ 4 ´ 0,8 cm a 6 ´ 8 ´ 0,8 cm.

Suprasorb H

Samolepicí krytí s dobrou absorpcí, k ošetření málo až středně secernujících neinfikovaných povrchových ran jako ulcera, dekubity, mokvajících popálenin 1. a 2. stupně, silně secernujících odřenin, sekundárně se hojících ran a píštělí.

Hydrokoloidní vrstva ze savých a bobtnavých částic vytváří ideální vlhké klima a podporuje granulaci a epitelizaci. Při kontaktu s ránou vsákne sekret, hydrokoloid nabobtná a ideálně se přizpůsobí povrchu rány. Tvorba gelu zabraňuje slepení s ránou, díky tomu je výměna krytí bezbolestná. Podle stupně sekrece může zůstat Suprasorb H na ráně 5 – 7 dní, což znamená méně častou výměnu obvazu a redukci nákladů.

Semipermeabilní polyuretanová nosná fólie chrání ránu spolehlivě před mikroorganizmy a vlhkostí, dovoluje však výměnu plynů a redukuje tak množství vodních par.

Velikost: 10 ´ 10 cm.

Suprasorb M

Koncipován k vlhkému léčení ran, velmi flexibilní a elastické krytí, k léčbě povrchových ran, jako jsou odřeniny, místa odnětí kožních štěpů, dermabraze s nízkým stupněm sekrece nebo problémové rány jako ulcera, dekubity a „diabetická noha“. Suprasorb M může být také použit jako sekundární krytí v kombinaci s kalciumalginátem. Membrána je z polyuretanu. Na straně rány jsou póry velké a otevřené, aby mohl být exsudát optimálně nasáván. Mikroporézní povrch je směrem k ráně neprodyšný pro organizmy a tekutiny, avšak vlhkost je dobře vyvážená. Vůči pokožce inertní akrylátové lepidlo drží na zdravé kůži, nikoli však na ráně. Suprasorb M splňuje všechny požadavky obvazu podle principu vlhkého ošetření ran. Optimální poměr mezi absorpcí a redukcí přebytečného exudátu udržuje ránu vlhkou a podporuje epitelizaci.

Velikost: 10 ´ 10 cm.

Suprasorb F

Elastický a přilnavý polyuretanový film, tenký a transparentní, k pooperačnímu ošetření ran, pro povrchové, slabě secernující rány, především také k ochraně čerstvého epitelu u ran, které až do zhojení potřebují vlhké prostředí, např. ulcus cruris venosum v reparační fázi. Spolehlivá přilnavost a dobrá snášenlivost polyakrylátového lepidla dovolují ponechání krytí po delší dobu. Velmi tenká membrána brání proniknutí mikroorganizmů při současném zachování vlhkosti. Suprasorb F chrání ránu, dovoluje pohyb, koupání nebo sprchování. Spolehlivá možnost vizuální kontroly i při použití k fixaci kanyl, infúzních katetrů nebo drénů.

Velikost: 5 ´ 7 cm.

Suprasorb F fóliový obvaz

Polyuretanový film, elastický a transparentní, potažený polyakrylátovým lepidlem, jednotlivě balen, sterilizován zářením.

Velikost: 5 ´ 7 cm.

Suprasorb G

Hydrogelové komprese, sterilní, podporující čištění a hojení u povrchových nekrotických ran, popálenin I. a II.stupně stejně jako povrchových ran s malou sekrecí. Hydrofilní gelová vrstva, nanesená na stranu rány, dobře přilne, předává ráně vlhkost a vytvoří u suchých ran ideální vlhké poměry. Nekrotické části se odloučí, absorbují do gelu a při výměně krytí se z rány odstraní. Zevně tvoří bariéru proti vnější kontaminaci jemná vodotěsná semipermeabilní PU-fólie.

Suprasorb G amorfní gel, z karboxy-metyl-celulózy a propylenglykolu s funkcí superabsorbentu, sterilní a dle indikace dávkovaný do sáčků k aplikaci na hluboké nekrotické rány nebo na rány s malou sekrecí. Ke krytí ran, ošetřených Suprasorb-gelem se doporučuje Suprasorb F nebo Suprasorb M. Chladivý efekt je u obou aplikačních forem vnímán jako příjemný a tlumící bolest.

Velikosti: 5 ´ 7,5 cm a 10 ´ 10 cm.

Suprasorb C

Absolutně čistý nativní kolagen s porézní strukturou ze sterilního, nesmáčivého hovězího kolagenu. Suprasorb C absorbuje sekret, podporuje granulaci a urychluje hojení ran. Je indikován k léčbě plošných i operačních tkáňových defektů, popálenin nebo ulcerací různé geneze, zejména nehojících se a stagnujících ran.

Velikosti: 6 ´ 4 ´ 0,8 a 6 ´ 8 ´ 0,8 cm n

Ohodnoťte tento článek!