Zaostřeno na péči o seniory

Určitá skupina seniorů trpících demencí je domovy pro seniory vnímána jako nežádoucí.
Tři čtvrtiny krajských zařízení uvádějí na svých webových stránkách okolnosti, které určité zájemce odradí, a zařízení je tím eliminuje. Veřejný ochránce práv (VOP) se proto v letošním roce v rámci dohledu nad omezováním svobody zaměří na prevenci špatného zacházení se seniory, zejména na péči o seniory trpící demencí. V průběhu roku bude provádět systematické návštěvy různých typů zařízení pro seniory v celé ČR s cílem zjistit, jak jsou sociální služby poskytovány, v jakých podmínkách senioři žijí, zda je respektována jejich důstojnost a nejsou vystaveni špatnému zacházení, jak je v zařízeních sociálních služeb zajištěna dostupnost lékařské péče. Za zvlášť ohroženou skupinu, které je třeba věnovat velkou pozornost, ochránce považuje seniory trpící demencí. Vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba a další formy demence jsou častým průvodcem vyššího věku, je třeba s ohledem na budoucí vývoj společnosti rozvíjet specializovanou péči pro seniory ve větším měřítku. Pobytová zařízení sociálních služeb zpravidla využívají dotace z veřejných prostředků, takže se jedná o veřejnou službu, na jejímž financování se podílí celá společnost. Ochránce je proto přesvědčen, že by stát, kraje i obce měly nejen znát potřeby svých občanů, ale zejména by měly zjišťovat dostupnost sociálních služeb.

Ohodnoťte tento článek!