Započítání odpracovaných let

Dotaz: Jsem sestra od roku 1989 – ukončení maturitní zkoušky. Od té doby jsem pracovala v třísměnném provozu u lůžka, pak MD, poté následovalo zaměstnání ve stomatologické ordinaci se zařazením jako sestra a následně další MD. Dohromady jsem odpracovala v této ordinaci 11 let i s MD. Nyní už pracuji opět v třísměnném provozu, ale zaměstnavatel má problém se započítáním odpracovaných 11 let ve stomatologické ordinaci. Nechtějí mi uznat plný počet. Mají na toto počínání právo?

Jsem registrovaná, je mi 41 let a nikde jinde mimo zdravotnický obor jsem nepracovala. Šárka B.

Z vašeho dotazu vyplývá, že jste 11 let pracovala ve stomatologické ordinaci a v rámci této doby jste byla dvakrát na mateřské a rodičovské dovolené. Podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle tohoto nařízení vlády.

Dále platí, že v plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

Podle tohoto nařízení dále platí, že zaměstnavatel započte zaměstnanci v plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, dobu skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu.

Zaměstnavatel tedy postupuje v souladu s platnými právními předpisy, pokud vám plně nezapočítá praxi ve stomatologické ordinaci ve výši 11 let.

Ohodnoťte tento článek!