Zavřené poranění hrudníku

Mezi stavy, které ohrožují člověka na životě, patří některá uzavřená poranění hrudníku. Tyto stavy jsou závažné zejména proto, že jejich diagnostika není lehká, příznaky jsou často skryté a při samotném nahlášení zdravotního problému na dispečink ZDZS se mnohdy ani neuvádějí.

Přitom pozdní diagnostika může mít za následek i akutní ohrožení pacienta na životě. K zásahu posádky ZDZS v Domažlicích došlo v březnu roku 2004 na rovné, leč nepřehledné části hlavní silnice. Při dopravní nehodě dvou osobních vozidel byly vážně zraněny čtyři osoby. Jedna z nich zraněním na místě podlehla, další byly ve velmi závažném stavu převezeny do nemocnice. Jeden ze zraněných utrpěl kromě jiného i zavřené poranění hrudníku. V březnu roku 2004, několik minut po půlnoci přijala dispečerka ZDZS v Domažlicích telefonát na čísle 155. Telefonující uvádí, že je svědkem dopravní nehody dvou automobilů, na místě je několik zraněných a nehoda vypadá velmi vážně. Výjezdová posádka ZDZS je však v tuto dobu u pacienta se srdečními komplikacemi. Dispečerka proto dává pokyn lékaři z pohotovosti a posádce ZDZS z dalšího výjezdového místa (složení: záchranář a řidič) k výjezdu na místo události, které je vzdáleno 7 km. Po jejich příjezdu na místo události jsou dispečerce potvrzeny tři osoby těžce zraněné při vědomí a jedna osoba v bezvědomí se zástavou životních funkcí. Okamžitě je ve spolupráci s přivolanými hasiči zahájena resuscitace a zároveň základní ošetření ostatních pacientů včetně zajištění jejich žilních vstupů. Na místo přijíždí i kompletní výjezdová posádka (lékař, zdravotní bratr, řidič a sanitář), která se vrátila z předešlého zásahu. Lékař pohotovosti ihned poté transportuje do zdravotnického zařízení pacienta s několika poraněními, včetně závažného poranění končetiny. Lékař ZDZS a dva záchranáři zůstávají na místě a ošetřují zbývající tři pacienty. U 19letého pacienta, který proletěl při nárazu čelním sklem automobilu několik metrů od vozu, bylo při vyšetření a odebrání anamnézy zjištěno následující. Pacient měl povrchový, slabě hmatatelný pulz o frekvenci 110 – 120/min., krevní tlak 120/70 torru, dech byl slabý a povrchový o frekvenci 20/min., SpO2 80 – 90 % a Glasgow skóre 4-4-6. Pacient byl zmatený, dle jeho slov se mu velmi těžko dýchá a na nic si nepamatuje. Po tomto prvotním zjištění bylo provedeno celkové vyšetření, při kterém bylo zjištěno poranění pravé plíce, která poslechově nedýchala. Na základě tohoto vyšetření byla u pacienta stanovena diagnóza: komoce mozku, traumatický šok, zavřené poranění hrudníku -vnitřní pneumotorax. Již před tímto vyšetřením lékařem byl u pacienta zajištěn záchranářem intravenózní přístup na pravé horní končetině. Protože se pacientův stav nezlepšoval a dýchání bylo stále obtížnější, byly aplikovány i. v. 2 ml Fentanylu a ihned provedena punkce hrudníku kanylou G 18, napojenou na prodlužovací hadičku a vyvedenou pod vodní hladinu fyziologického roztoku. Tím byl zajištěn odvod vzduchu z hrudníku, který utlačoval plíci a dýchání se následně zlepšilo. Protože se u pacienta stále nelepšily příznaky traumatického šoku a zranění bylo vážné, byl následně zajištěn další intravenózní přístup kanylou G 20 na levé horní končetině. Celkem bylo pacientovi aplikováno 500 + 500 ml fyziologického roztoku i. v. Následně bylo ošetřeno ještě několik menších tržných ran a zraněný byl urychleně transportován na lehátku do vozu ZDZS, kde byl zajištěn v poloze vpolosedě. Přes polomasku mu byl podán kyslík o průtoku 6 l/min. a kontinuálně byla snímána saturace kyslíkem a pulz. Protože na místě nehody se stále pokračuje s ošetřováním ostatních poraněných, lékař ZDZS zůstává a do zdravotnického zařízení je pacient transportován vozem ZDZS s řidičem a pouze za dohledu zdravotního bratra. Doba zásahu na místě nehody byla u tohoto pacienta celkem osm minut. Během transportu do zdravotnického zařízení je trvale sledováno jeho vědomí a všechny ostatní vitální funkce a kontinuálně doplňován objem tekutin (celkem 1000 ml fyziologického roztoku). V nemocnici je pacient předán na anesteziologicko-resuscitační oddělení.

Diskuse a závěr

Na uvedeném případě lze demonstrovat projevy a následné ošetření vnitřního pneumotoraxu a traumatického šoku s mozkovou komocí. Při všech obdobných zdravotních stavech je velmi důležité komplexní vyšetření pacienta, aby se tak odhalily všechny zdravotní komplikace – jako byl v tomto případě skrytý vnitřní pneumotorax. Důležité je předcházet i dalšímu možnému zhoršení celkového zdravotního stavu, které se může projevit například prohlubujícím se šokem, poruchami vědomí, selháním dechu a následně ostatních vitálních funkcí. Velmi důležité je urychlené a kvalitní zajištění intravenózního vstupu u pacienta. To by mělo být provedeno i patřičnou kanylou, aby bylo možné rychle doplnit objem tekutin do krevního oběhu. Ošetření vnitřního pneumothoraxu je vždy náročné a v mnoha případech v rámci přednemocničního ošetření i těžko proveditelné. Proto je velmi důležité rozhodnout se, jak tuto zdravotní komplikaci co nejlépe zvládnout a který způsob ošetření zvolit – vše vždy musí vycházet z aktuální situace na místě zásahu. Dle zjištěných informací byl pacient následně z okresního anesteziologicko-resuscitačního oddělení letecky přeložen do krajské fakultní nemocnice. Po několikatýdenní léčbě byl propuštěn bez jakýchkoli zdravotních problémů do domácího ošetřování.


O autorovi: Jiří Frei (frei@centrum.cz), ZDZS, Domažlice

Ohodnoťte tento článek!