Zdraví a ekonomika

Zdraví obyvatel v Evropě je výrazně podmíněno jejich socioekonomickou situací.

Úmrtnost se liší podle socioekomických charakteristik vyjádřených úrovní vzdělání, zaměstnáním a příjmem. Z prvních výsledků projektu ECHIM (Monitorování zdravotnických ukazatelů v Evropském společenství) vyplývá, že čím nižší je socioekonomická úroveň, tím vyšší je míra nemocnosti v populaci. Rozdíly ve výskytu nemocí podle socioekonomických charakteristik jsou značné a konzistentní. Nižší socioekonomická úroveň je spojena s vyšší prevalencí nemocí ve všech zemích.

Vzhledem k tomu, že nižší úroveň vzdělání je častější u starších osob, je nutné při srovnání vzít v úvahu nejen socioekonomickou úroveň, ale i věk a generační rozdíly. Lze tedy konstatovat, že zdraví ve všech zemích je možné výrazně zlepšit snížením socioekonomických rozdílů ve společných determinantách chronické nemocnosti.

Také subjektivní posuzování zdravotního stavu je s rostoucím dosaženým vzděláním častěji hodnoceno jako pozitivní, přitom souvislost mezi subjektivním hodnocením zdraví a skutečnou chronickou nemocností byla rovněž potvrzena.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!