Zdraví ženy

Povolání sestry patří mezi zaměstnání psychicky i fyzicky náročná, vyžadující celoživotní aktualizování odborných vědomostí a znalostí… Ale „nejen prací živ je člověk“, důležité je zocelené zdraví, vyrovnaná psychika, vyvážený jídelníček, harmonické vztahy doma i na pracovišti apod. Podobná témata patřila na program další z odborných konferencí eventového oddělení divize Medical Services, vydavatelství Mladá fronta a. s., která se konala 14. června v pražském Paláci Charitas a nesla název Zdraví ženy.

Ještě neodbila ani osmá hodina ranní a konferenční sál již zaplnilo více než 150 účastnic, které zaujala nabídka odborných přednášek a zvučná jména přednášejících. Těšit se mohly na MUDr. Helenu Máslovou z Centra psychosomatické péče, Praha (Zdraví ženy v plodném věku), MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, věnující se systemické psychoterapii a poradenství (Nároky na psychiku ženy v různých fázích jejího života), doc. MUDr. Víta Unzeitiga, CSc., z Centra ambulantní gynekologie a primární péče, Brno (Vaginální záněty), doc. PhDr. Dr. phil. Lauru Janáčkovou, CSc., vedoucí oddělení somatopsychiky VFN v Praze a zástupkyni Institutu partnerských vztahů, Praha (Partnerské vztahy), RNDr. Pavla Suchánka z Centra výzkumu chorob srdce a cév, LVA IKEM (Výživa žen v klimakteriu) a Mgr. Jiřího Čehovského z Autopatické a homeopatické poradny v Praze (Homeopatická samoléčba a zdravý životní styl). U řečnického pultu se vystřídali také zástupci partnerských společností, kteří byli účastnicím k dispozici i v průběhu přestávek u svých firemních stánků. Mediálními partnery konference byly tradičně časopisy Sestra, Zdravotnictví a medicína, Dieta, Maminka a Moje zdraví. Partnerství opět přijaly ČAS a POUZP a občerstvení účastníkům zajistila společnost Šumavský pramen. Aktualizované informace o dalších připravovaných vzdělávacích akcích pro rok 2012 najdete internetových stránkách divizena www.medical-services.cz

Ohodnoťte tento článek!