Zdravotní pojišťovny vymáhají pojistné, když z ciziny není doklad

Zdravotní pojišťovna bude vymáhat od svého pojištěnce pojistné za dobu, kdy pracoval v cizině a neplatil si pojistné v ČR , pokud nedoloží, že si Je v cizině platil.

Za každý měsíc, na který tento doklad nemá, by tak podle musel doplatit 1080 korun. Po tu dobu je totiž v ČR považován za osobu bez zdanitelných příjmů. „Po návratu by měl pojištěnec doložit účast v systému zdravotního nebo sociálního pojištění jiného státu EU, aby po něm VZP nevyžadovala doplacení pojistného,“ potvrdil ČTK mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Rod. Dokladem může být formulář či neformální potvrzení zahraniční pojišťovny, u níž byl český pracovník pojištěn, a také potvrzení tamního úřadu práce o době pojištění pro účely dávek v nezaměstnanosti.

Kdo tyto doklady nemá, může předložit své zdravotní pojišťovně v ČR doklad o odvádění daní v cizině, pokud jde o stát, kde jsou sociální dávky hrazeny z daní, např. ve Velké Británii jsou to doklady P45 a P60. Dostačující jsou i výplatní pásky, ze kterých by vyplývalo, že zaměstnanec platil příspěvek do místního systému sociálního zabezpečení. Pokud pojištěnec nemůže sám získat žádné z těchto potvrzení, zašle dotaz zahraniční pojišťovně nebo pověřené instituci sama pojišťovna. U pracovních vztahů, jejichž povaha je z hlediska účasti pracovníka v systému sociálního zabezpečení sporná, jako například au-pair vypomáhající v domácnosti za kapesné, je nutné zjistit, zda šlo o druh činnosti, která v daném státě zakládala účast v systému sociálního (zdravotního) pojištění.

Ohodnoťte tento článek!