Zdravotnické technologie náklady nezvyšují

Hlavní příčinou růstu nákladů na zdravotní péči nejsou investice do medicínských technologií.

Alespoň to tvrdí Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed), která argumentuje celkovou výší nákladů na zdravotnické technologie, jež dosahují asi 6–8 % veškerých výdajů na zdravotní péči v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – organizace 30 nejrozvinutějších ekonomik na světě, ČR je členem od roku 1995). Miroslav Pavlát, prezident sdružení CzechMed, označuje takové posuzování nákladů na zdravotní péči za mýtus, který je dán především tím, že výdaje na zdravotnické technologie jsou snadno identifikovatelné, a jsou tedy „snadným cílem pro varovně zdvižený prst“. Naproti tomu výdaje na zdravotní péči per capita se identifikují jen těžko i z toho důvodu, že v nákladech na zdravotní péči jsou v zemích OECD významné rozdíly.

Ohodnoťte tento článek!