Zdravotnictví volá o pomoc

Petice SOS zdravotnictví vyzývá vládu a ministerstvo, aby začaly se zdravotníky konstruktivně jednat.

Přinášíme vám znění petice, ke které se k 31. lednu svým podpisem připojilo bezmála 30 000 občanů (týden po zveřejnění). Mezi autory i signatáři nechybějí významné osobnosti z kultury, vědy či politiky. Předání petice se uskutečnilo 1. února na Úřadě vlády ČR v symbolickém čase „za minutu dvanáct“. Znění petice: „My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni dlouhodobě se prohlubující krizí hodnot v českém zdravotnictví. S vědomím mimořádné závažnosti současného stavu vyzýváme vládu České republiky a jí pověřený orgán Ministerstvo zdravotnictví, aby konečně začaly se zástupci zdravotnické veřejnosti konstruktivně jednat. Odbornost a zkušenost jsou základními a nejdůležitějšími předpoklady pro poskytování kvalitní zdravotní péče.

Nedocenění odborného potenciálu českých zdravotníků v době, kdy se vyspělá Evropa v medicíně potýká s nedostatkem kvalifikovaných sil, považujeme za vysoce hazardní. Jsme přesvědčeni o tom, že odpovídající finanční ohodnocení nejen lékařů, ale všech zdravotníků, nevyžaduje navýšení výdajů ze státního rozpočtu. Postačujícím prostředkem k řešení současné neuspokojivé situace je snížení cen léků, zdravotnického materiálu a techniky na průměrnou evropskou úroveň spolu s důsledným uplatňováním racionální lékové politiky.

Nedílnou součástí tolik potřebné reformy a restrukturalizace zdravotnictví musí být zprůhlednění hospodaření a potlačení korupčních mechanismů, jimiž odtékají ze zdravotnictví prostředky v řádu miliard. Proto žádáme, aby se vládou ČR pověřený orgán zasadil o narovnání disproporce mezi materiálovými a mzdovými výdaji českého zdravotnictví. Žádáme, aby zodpovědní úředníci neprodleně navrhli jasné, konkrétní a neodkladné kroky, které by zabránily hrozícímu personálnímu i morálnímu rozkladu zdravotnických institucí, jenž by negativně poznamenal kvalitu zdravotní péče u nás na mnoho dalších let.“ Občané, kteří se ztotožňují se zněním petice, mohou i nadále přidávat své podpisy na internetové adrese www.sos-zdravotnictvi.cz

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!