Zemřela jedna z prvních propagátorek komory sester

Dne 18. 1. 2012 zemřela v Rajhradě u Brna po krátké nemoci paní Jiřina Prokopová.

V letošním roce by se dožila 91 let. Profesně začínala po válce jako porodní asistentka na II. porodnicko-gynekologické klinice v Brně, Obilní trh. Následně pracovala ve funkci krajské porodní asistentky pod vedením primáře MUDr. Černocha. V 60. letech stála u zrodu Doškolovacího ústavu pro střední zdravotnické pracovníky v Brně. V těchto letech také byla prvním zástupcem tzv. východního bloku u WHO. Po vzoru západních zemí usilovala koncem 60. let o vznik profesní komory sester, což se pro odmítavý postoj tehdejšího vedení ministerstva nepodařilo. Po odchodu do důchodu se neustále zajímala o dění ve zdravotnictví, zejména v oblasti péče o pacienty. Mimoto vyučovala jazyky, zejména zdravotní sestry i lékaře, takže byla velmi dobře informovaná o problémech v této oblasti.

Paní Jiřina Prokopová se v životě řídila těmito zásadami:

* Zbavuj se iluzí, abys nepřišel o ideály. (Neznámý)
* Je lépe se opotřebovat než zrezivět. (Diderot)
* Stáří je zlozvyk, na který zaměstnaný člověk nemá čas. (Maurois)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!