Žena v systému porodnické péče

Celostátní kongres porodních asistentek s mezinárodní účastí Pořádá: Česká asociace porodních asistentek ČAPA Místo konání:

Hotel Dvořák, Tábor Termín konání: 18. -19. 3. 2005 Podrobnější informace a přihlášky na e-mailu capa@capacz.cz a www.capacz.cz Přihlášky zasílejte na adresu organizátora: Česká asociace porodních asistentek, c/o Gender Studies, Gorazdova 20, 120 01 Praha 2 nebo e-mail capa@capacz.cz Účast na kongresu je oceněna 6 kredity (dle vyhlášky MZČR č.423/2004 Sb.)

Ohodnoťte tento článek!