Ženy ženám 2005

Téměř 2300 žen využilo během června až října minulého roku příspěvek společnosti Avon Cosmetics na sonografické nebo mamografické vyšetření prsu v rámci akce Ženy ženám 2005.

Avon tak pomohl ženám absolvovat preventivní vyšetření, která jsou v boji proti karcinomu prsu velmi důležitou zbraní. Avon na projektu spolupracoval s Aliancí českých organizací a žen s rakovinou prsu a s lékaři ze screeningových center. Cílem třetího ročníku Ženy ženám bylo opět podpořit účast žen na mamografickém a sonografickém preventivním vyšetření prsu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo ve věkové kategorii 30-44 let, na kterou se akce soustředí především. Průměrný věk žen vyšetřených v rámci akce je 39 let. Tyto ženy ještě nemají nárok na plně hrazené vyšetření ze zdravotního pojištění (v České republice je zaveden pro ženy mezi 45-69 lety bezplatný program screeningu rakoviny prsu jednou za dva roky), ale už jsou skupinou s vyšší mírou rizika vzniku nádorového onemocnění. Je to také nejdůležitější věková skupina žen pro přijímání správných návyků v péči o své zdraví. Poukazy byly rozdávány na akcích Avonu nebo zasílány poštou prostřednictvím Avon Linky proti rakovině prsu. S poukazy se poté ženy objednaly v některém z akreditovaných screeningových center, kde mohly příspěvek využít pro sonografické nebo mamografické vyšetření. V letošním roce byly dvě třetiny z celkového počtu vyšetření sonografických a jedna třetina mamografických. Největší zájem o vyšetření byl v kraji Moravskoslezském (18 %), Praze (16 %), v Plzeňském (14 %) a Jihomoravském kraji (10 %). Nejmladší vyšetřené ženě je 15 let, nejstarší 85 let. Avon na akci věnoval 2,5 milionu korun z konta Avon proti rakovině prsu. Více informací na www.brantese.cz.

Ohodnoťte tento článek!