Žít déle doma

Devět lidí z deseti si přeje dožít doma. Devět lidí z deseti umírá v ústavech. Změňte to.
Tak zní motto kampaně s názvem Žít déle doma. Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí společnosti o možnostech a službách, které mohou senioři a jejich rodiny využívat v domácím prostředí. Populace ČR stárne. Ve společnosti bude přibývat osob starších 65 let a do roku 2050 se podle nejnovějších statistik počet takto starých lidí více než zdvojnásobí a dojde dokonce k zpětinásobení dosavadního počtu Čechů nad 85 let. Smyslem kampaně je, aby staří lidé mohli zůstávat ve svých domovech, žít v okruhu svých blízkých. V současné době může být i zdravotní péče seniorům poskytována doma. Ideální je nedopustit umístění seniora do zařízení trvalé péče nebo alespoň maximálně odsunout moment, kdy to bude nutné. Zařízení trvalé péče jsou totiž traumatizující a klienti je často hodnotí negativně (i přes kvalitní péči odborného personálu). Senioři si tam připadají odložení, nepotřební a nechtění. Rodiny často umisťují seniory do ústavní trvalé péče proto, že jsou málo informované o jiných službách. Pokud je člověk závislý na pomoci druhé osoby, může zažádat o příspěvek na péči. Jeho výše záleží na stupni závislosti žadatele (celkem jsou čtyři). Z těchto peněz může zaplatit za potřebnou pomoc nejen poskytovateli sociálních služeb, ale také třeba asistentovi či příbuznému, který se o něj stará v jeho přirozeném prostředí. Celorepublikovou informační kampaň zaměřenou na prevenci umisťování starých lidí do ústavů trvalé péče realizuje občanské sdružení Život 90 a finančně ji podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Úřad práce ČR je partnerem pro její realizaci v praxi, například prostřednictvím nástrojů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. (Život 90)

1)
R
Ohodnoťte tento článek!