Život se stomií

Život se stomií se může stát pro člověka noční můrou, ať se již jedná o člověka mladého, nebo člověka pokročilého věku. Vytvoření stomie jako takové je zásah do života, a to jak po stránce zdravotní, tak především po stránce psychické.


SOUHRN: Zdravotní péče o pacienty s různými typy stomií je dnes na velice dobré úrovni, stále se však musejí pacienti se stomiemi potýkat s neznalostí problematiky u široké veřejnosti. Kvůli této neznalosti pak vznikají okolo problematiky stomií určitá tabu. Lidé se stomiemi mohou být v jistých situacích nepochopeni a může u nich vznikat určitá stigmatizace.
Klíčová slova: stomie, stomické pomůcky, psychika, stigmatizace

SUMMARY: Although the care of patients with various stomas is on a high level today there is a low awareness about the topic in the public. Due to this fact the patients can be misunderstood and stigmatized.
Key words: stoma, stoma appliances, psychic, stigmatization


 

Řada lidí (pacientů) vnímá stomii jako stigmatizaci do dalšího života a mnohdy je pro pacienty problém začlenit se do běžného života. Stejně jako u závažných nemocí a problémů je nutné s pacientem vhodně komunikovat, podpořit ho, nabídnout mu psychologickou pomoc. S vlastní péčí o stomii pomohou pacientovi stomické sestry – ambulantně fungují v rámci celé ČR (většinou ve větších nemocnicích nebo specializovaných centrech) (http://www.zelenahvezda.cz/doc/Stomicke_listy_2009_02_NAHLED.pdf, s 8–9, Seznam stomických sester v ČR), v domácí péči pak sestry domácí ošetřovatelské péče.

Slovo stoma pochází z řečtiny a znamená ústa, v přeneseném významu pak otvor, vyústění nebo vývod dutého orgánu na povrch těla. Důvodem k vytvoření stomie mohou být těžké záněty střev, neprůchodnosti střev způsobené nádory, úrazy, dále náhlé příhody břišní nebo radiační poškození, onemocnění ledvin, močového měchýře, ledvin, žaludku apod. Stomie mohou být dočasné (pak lze kontinuitu střeva obnovit), nebo trvalé a nevratné.

Druhy stomií (nejčastější typy stomií):

* kolostomie – vývod tlustého střeva,
* ileostomie – vývod tenkého střeva,
* urostomie – vývod močovodu,
* nefrostomie – vývod z ledvin,
* tracheostomie – umělé spojení průdušnice s povrchem těla,
* gastrostomie – umělý vývod žaludku přes stěnu břišní.

Kolostomie se dále dělí podle umístění stomie na:

* sigmoideostomie – vývod na esovité kličce; pokud je odstraněn i svěrač, je stomie trvalá,
* transverzostomie – vývod na příčném tračníku,
* coecostomie – vývod na přechodu tenkého a tlustého střeva.

Podle doby, na kterou je stomie vytvořena, se rozlišují stomie:
* dočasná – přechodný vývod, podle vývoje zdravotního stavu může být odstraněna,
* trvalá – nevratná; je zakládána při závažných onemocněních (nádory, vážná zánětlivá onemocnění) či při poškozeních svěrače.

S péčí o stomie velice úzce souvisejí limity pomůcek pro stomiky, které jsou bohužel stanoveny pojišťovnami a nekopírují individuálně potřeby stomika, ten pak může nevhodně ošetřovat stomii z důvodu nedostatku pomůcek.
Pomůcky pro stomiky může předepsat smluvní lékař pojišťovny, a to s odborností: urolog, praktický lékař, chirurg či internista.
Pomůcky mohou být předepisovány nejvýše na dobu 3 měsíců (předepisují se na poukaz na zdravotní pomůcku), stomické pomůcky jsou pak hrazeny ze zdravotního pojištění – do určitého finančního limitu, po jeho vyčerpání si stomici pomůcky kupují sami.

Podskupina 03 – pomůcky stomické (http://www.samaritan.f-m.cz/index.php?PAGE= html/ciselni_vzp.htm#KAP3):

* systémy jednodílné kolostomické uzavřené – sáčky – maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada,
* systémy dvoudílné kolostomické uzavřené – sáčky – maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada,
* systémy jednodílné ileostomické výpustné – sáčky – maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada, systémy dvoudílné ileostomické výpustné – sáčky – maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada,
* systémy jednodílné urostomické sáčky – maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada,
* systémy dvoudílné urostomické sáčky – maximálně 30 ks měsíčně, 100% úhrada,
* podložky kolostomické a ileostomické – maximálně 10 ks měsíčně, 100% úhrada,
* podložky urostomické – maximálně 15 ks měsíčně, 100% úhrada,
* krytky stomické – maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada, nejvýše do 3100 Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem,
* zátky stomické – maximálně 60 ks měsíčně, 100% úhrada, nejvýše do 1200 Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem,
* pásy a přídržné prostředky pro stomiky – maximálně 2 bal. ročně, 100% úhrada,
* prostředky čisticí stomické – 100% úhrada, nejvýše do 1500 Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem,
* prostředky ochranné stomické – maximálně 360 g ročně, 100% úhrada, nejvýše do 2760 Kč.

Obecné informace

Prostředky čisticí stomické zahrnují: odstraňovač náplastí, roztok čisticí, roušky čisticí, pohlcovač zápachu – 1500 Kč na 3 měsíce.
Prostředky ochranné stomické zahrnují: pastu, pudr, roušky, film ochranný, krém, kroužky a destičky.
Zákon limituje množství ochranných stomických prostředků na gramy (360 g ročně). V případech, kdy měrnou jednotkou je mililitr nebo kus, je vždy rozhodující roční finanční limit. Při diagnóze stomie lze předepisovat:

* vata buničitá: 100 g/měsíc, 1200 g/rok,
* vata obvazová: 100 g/měsíc, 1200 g/rok,
* gáza hydrofilní skládaná sterilní – podle potřeby,
* gáza nesterilní – čtverce 10 x 10 cm po 100 ks (tj. 4krát po 100 ks ročně).

Kazuistika 1

Pacient J. S. (1957–2010), hospitalizace v hospici, paliativní péče.
Dg.: tumorózní infiltrace krku vpravo, velkého rozsahu (vpravo nad klíční kostí, horní mediastinum), tumor levého hilu plíce, syndrom horní duté žíly, fluidothorax, TSK (tracheostomická kanyla) od června 2010 k zajištění dýchacích cest.
* Ošetření okolí TSK – šetrná dezinfekce, krytí okolí tracheostomie,
* pacient dušný – ortopnoická poloha,
* analgosedace Morfin s. c. podle ordinace ošetřujícího lékaře, Dormicum, anxiolytika,
* psychická podpora – byla velice potřebná, pacient nebyl vyrovnaný se svou nemocí, bagatelizoval její průběh. Zhoršování psychického stavu v závislosti se zhoršováním zdravotního stavu, nevrlost, slovní agrese. Na tomto případě je znatelně vidět, jak negativně působí na psychiku člověka kombinace onkologického onemocnění a nutnost vytvoření tracheostomie (z vitální potřeby, zajištění dýchacích cest). Pacient ani rodina i po psychologické podpoře stále nebyli s nemocí smířeni. Bohužel pacient během krátkého pobytu v hospici zemřel.

Kazuistika 2

Pacient H. M. (1953–2010)
Dg.: spinocelulární karcinom baze dutiny ústní a nosohltanu – vpravo, meta krčních uzlin, jater, plic, kachexie, tracheostomie, PEG.
PEG zaveden pro výživu a hydrataci, okolí macerováno, žaludeční obsah prolíná. Nutné pravidelné ošetřování, dezinfekce, Betadine mast a sterilní krytí. Nutnost zajištění PEG proti pohybu – lepení. Pro opakované prolínání žaludečního obsahu zajištěna výměna PEG, po výměně prolínání žaludečního obsahu již minimální. Širší okolí PEG ošetřováno Menalind pastou, PEG pak standardním postupem – dezinfekce, vhodné krytí s lepením. Tracheostomie – ošetřování okolí kanyly, vhodná dezinfekce, krytí, podle potřeby odsávání z kanyly.

Pacient byl s nemocí smířený, posledních několik let žil bezdomoveckým životem, do nemocnice se dostal s pokročilým onemocněním, kdy byla indikována pouze symptomatická léčba. Pro zajištění výživy vytvořen PEG, pacient byl schopný ústy přijmout omezené množství tekutin, pro zajištění dýchacích cest provedena tracheostomie. Během hospitalizace se pacient postupně stal kachektický, PEG po výměně zcela funkční, okolí zahojeno. Pacient zemřel po několikatýdenním pobytu v hospici.

Kazuistika 3

Pacient T. M., narozen 1946, nyní v domácí péči.
Dg.: nádor močového měchýře po radioterapii, iatrogenní poškození obou močovodů po radioterapii, oboustranná nefrostomie, diabetes mellitus, hypertenze.
Medikace: Lokren, Milurit podle potřeby, Siofor 850 2krát 1 tbl., Algifen gtt. podle potřeby.
Po ukončení hospitalizace pacient přešel do domácího ošetření – po vytvoření oboustranné nefrostomie z důvodu iatrogenního poškození obou močovodů při radiační terapii nádorů močového měchýře.

Ošetřování nefrostomie bylo prováděno přísně asepticky, dezinfekce okolí nefrostomie, sterilní krytí, proplachy nefrostomie pouze na indikaci odborného lékaře (je zde vysoké riziko vzniku infekce ledvin). Péči o nefrostomii provádějí sestry domácí ošetřovatelské péče, samotného pacienta a rodinu sestry edukovaly o možných komplikacích nefrostomie. Sestra zpočátku docházela denně, posléze 3krát týdně. Nefrostomie funkční, její okolí bez známek zánětlivých změn.

Pacient zprvu nesl zavedení nefrostomie velice negativně, ve spolupráci s rodinou se však psychicky i zdravotně stabilizoval (dokonce si vyhledal na internetu informace o této problematice).
Pacient s nefrostomií by měl dodržovat určitá pravidla, tak aby zbytečně nevznikaly infekce ledvin a další komplikace. Z pravidel je to např. úprava stravy, pravidelný pitný režim, prevence prochladnutí, řádné přeléčení infektů.


O autorovi: Eva Lenochová1, Jana Kirschová2 Oblastní charita Rajhrad, Charitní ošetřovatelská péče1, DLBsH Rajhrad2 (eva.lenochova@caritas.cz)

Ohodnoťte tento článek!