Životní jubileum

Docent MUDr. Alois Kopecký, CSc. je nestorem českých pediatrických diabetologů. V roce 1939, prvním roce jeho studia medicíny, byly uzavřeny české vysoké školy. Odmítl možnost studovat v Německu, promoval proto až v červnu 1949 v Praze. Od roku 1951 pracoval na II. dětské klinice Univerzity Karlovy v Praze, jejímž přednostou byl profesor Brdlík. Začal se věnovat dětské endokrinologii a diabetologii. V roce 1959 se stal asistentem a v roce 1973 docentem. Publikoval více než devadesát vědeckých prací, je spoluautorem dvou monografií a řady vysokoškolských učebnic. V roce 1986 vyšla jeho knížka „Cukrovka dětí a mladistvých“, tolik očekávaná a vyhledávaná rodiči diabetických dětí. Zasloužil se o tradici dětských dia-táborů, stal se jejich pořadatelem a propagátorem.

Po svém penzionování v 65 letech ne-odešel do důchodu, ale i se svou manželkou odejel do Lybie, kde přes dva roky působil jako primář dětského oddělení v nemocnici v Sabratě. V roce 1990 se podílel na vzniku Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a trvale s ním spolupracuje předáváním svých zkušeností mladým diabetikům. Počátkem devadesátých let založil privátní praxi v dětské endokrinologii, kde působí dosud.

I ve svých osmdesáti letech je plný životního elánu, věnuje se svým pacientům, přednáší v Edukačním centru pro diabetiky, udržuje kontakty s mnoha přáteli, k nimž patří řada významných zahraničních lékařů. Tisíce jeho pacientů a stovky žáků mělo možnost setkat se s odborníkem, pedagogem, vzácným a laskavým člověkem plným lidství.

Dne 15. 6. 2000 se doc. Kopecký dožívá významného životního jubilea, osmdesátého výročí narození. Upřímně blahopřejeme.

Redakce

Ohodnoťte tento článek!