Zkušenosti s využitím plazmové sterilizace

Plazmová sterilizace je sterilizační proces v suchém prostředí za nízkých teplot v krátkém časovém úseku. Dovoluje tak sterilizaci nástrojů citlivých na teplo a vlhkost a umožňuje velmi rychlou návratnost nástrojů zpět na operační sál. Klíčová slova: sterilizace, plazmový sterilizátor, sterilizační komora, operační sály

SUMMARY
Plasm sterilization is procedure in dry climate during short term. This technology enable sterilization senzitive instruments for humidity and heat energy and allow return back to operation theatre. Key words: sterilization, plasma sterilizer, sterilizing chamber, operation rooms

Karvinská hornická nemocnice a. s. (KHN) je soukromým akreditovaným zdravotnickým zařízením. Specializuje se na nemoci páteře a pohybového aparátu, řeší mozkové cévní příhody, provozuje centrum pracovní medicíny. Dále jsou zde poskytovány služby v oborech interních, neurologických a rehabilitačních, je zde CT, MR, mamograf.

Oddělení nemoci páteře a ortopedie je rozděleno na část chirurgie páteře a část ortopedie. Spondylochirurgie se zabývá problematikou chirurgické léčby onemocnění páteře dětí i dospělých. Řeší vrozené i získané poruchy zakřivení páteře, deformity vzniklé následkem úrazu, degenerativní choroby či nádorová postižení. Provádějí se zde operační výkony v rozsahu komplexní ortopedie, zejména totální náhrady velkých kloubů, artroskopie, operace deformit přednoží a další. V druhé polovině roku 2008 došlo k rozšíření ortopedických služeb. V roce 2008 bylo provedeno celkem 1057 výkonů, v roce 2009 již 1523.

Operační sály patří k oddělení nemoci páteře a ortopedie KHN a. s. Rekonstrukce operačních sálů se uskutečnila v roce 2001. Máme dva operační sály. V současné době probíhá výstavba dalšího operačního sálu. V prostorách stávajících operačních sálů máme přísálovou sterilizační místnost, vybavenou dvěma parními sterilizátory a jedním plazmovým sterilizátorem Sterrad 100NX, který má objem komory 152 litrů. Na novém operačním sále bude jeden parní sterilizátor a jeden plazmový sterilizátor Sterrad NX s objemem sterilizační komory 30 litrů.

Sterrad 100NX, jako první stroj tohoto typu v ČR, byl instalován na našem pracovišti v březnu roku 2009. Ve stejném měsíci proběhlo zaškolení personálu a uvedení do provozu. V důsledku výměny součástky došlo k měsíční odstávce přístroje z provozu.
Určené použití:

* plazmový sterilizátor je určen pro sterilizaci kovových i nekovových zdravotnických prostředků při nízkých teplotách,
* sterilizace probíhá v suchém prostředí,
* jedná se o vícefázový sterilizační proces, který využívá kombinace expozice plynů peroxidu vodíku a plazmatu.

Výhody:

* suchý proces,
* rychlý cyklus,
* vysoký stupeň inaktivace prionů,
* žádná toxická rezidua,
* mobilita a žádné stavební úpravy,
* šetrnost k instrumentáriu,
* není potřeba testovat přístroj jako parní sterilizátory, možno ihned sterilizovat (nedělá se vakuum test a BD test).

Co sterilizujeme:

* nástroje citlivé na teplo a vlhko,
* vrtačky a pily, optiky, mikronástroje.

Co nelze sterilizovat:

* předměty, u kterých výrobce nedoporučuje plazmovou sterilizaci,
* tekutiny a prášky,
* absorpční materiál,
* papír, bavlnu, gázu či jiné předměty obsahující celulózu.

Potřebný materiál:

* obalový materiál pro plazmovou sterilizaci (sáčky, fólie, přířezy),
* chemické procesové indikátory,
* speciální kontejnery určené pro plazmovou sterilizaci,
* biologické indikátory.

Sterilizace – podmínky a výhody:

* velmi důležitá je předsterilizační příprava – vše musí být dokonale suché a čisté (vyhláška č. 195/2005); stačí nepatrné zašpinění či vlhkost a proces je ihned přerušen,
* nutné správné uložení materiálu do sterilizační komory,
* jednoduché ovládání,
* krátký cyklus,
* vše je ihned možné použít – nástroje nepálí,
* vždy po 200 cyklech provádíme testování biologickými indikátory, které odesíláme do Zdravotního ústavu v Ostravě k inkubaci a následnému vyhodnocení.

Jako všechny začátky bývají těžké, tak i uvedení plazmové sterilizace u nás nebylo úplně jednoduché. Zpočátku docházelo k častému přerušování cyklu, většinou z důvodu špatné předsterilizační přípravy (nedokonalé vyčištění a vysušení nástrojů), což při parní sterilizaci lze snadněji přehlédnout. Sestry se musely dokonale naučit, jak správně materiál balit a hlavně jak ho ukládat do sterilizační komory. Musely jsme překonat strach z neúspěšné sterilizace. Zprvu nás doslova zdržovalo, když jsme musely materiál po neúspěšném cyklu znovu a znovu přebalovat. Bály jsme se dát více materiálu do komory, což byla také jedna z počátečních chyb.

V současné době si Sterrad 100NX nemůžeme vynachválit, už je naším nepostradatelným „kamarádem“. Těm, které zvažují pořízení plazmového sterilizátoru, chceme vzkázat, aby se jeho provozu určitě nebály. My jsme to zvládly. Zvládly jsme to také díky perfektnímu technickému zázemí dodavatele, s jakýmkoli problémem nám vždy ochotně pomohli servisní technici a obchodní zástupci. Často stačil telefonický kontakt a problém byl vyřešen.


O autorovi: Mgr. Dorota Strzelczoková, operační sál, Karvinská hornická nemocnice a. s. (dorry@email.cz, d.strzelczokova@khn.cz)

Ohodnoťte tento článek!