Zkušenosti stomasestry s ošetřováním kolostomie

Písemné zmínky o konstrukci střevních i jiných vývodů lze nalézt již ve starověku, z novější historie jsou již známy písemné doklady o konstrukci, operační technice a komplikacích z konce 18. a počátku 19. století. S rozvojem operační techniky byly konstruovány i různé jímače, které však byly často velmi nedokonalé a neumožňovaly tak normální integraci nemocných do běžného společenského života.

Stomie pochází z řečtiny a znamená vyústění dutého orgánu na povrch těla. Je vytvářena nejčastěji pro nemožnost obnovení kontinuity soustavy (zažívací systém, močový systém) tak, aby obsah mohl odcházet přirozenou cestou. Rozdělení: výživná (gastrostomie, je-junostomie); derivační (kolostomie, ileostomie, urostomie, ezofagostomie, tracheostomie); podle trvání: dočasná (operace podle Hartmana), trvalá (např. amputace konečníku podle Milese); podle lokalizace: kolostomie (tlusté střevo), ileostomie (tenké střevo), urostomie (močových cest).

Indikace k založení stomie: vrozené defekty u dětí, nádory, traumatické poranění, zánět střeva (Morbus Crohn, proktokolitida), divertikulóza střeva, poškození střeva radioterapií, NPB (perforace střeva, ileózní stav), píštěle (periproktální, ureterovezikální) a další (inkontinence, popáleniny, nádory jícnu, těžké stomatitidy). Všechny druhy mají společnou vlastnost -nejsou ovladatelné vůlí. Proto je nutné trvale používat jímací systémy neboli stomické pomůcky. Těchto pomůcek je k dispozici velký výběr a všechny základní jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Stomické pomůcky: Na našem trhu jsou zastoupeny různé firmy. Tyto firmy dodávají kvalitní a diskrétní sortiment pomůcek a pracují neustále na jejich vývoji, aby splňovaly požadavky na ně kladené a zvyšovaly kvalitu života stomika.

Rozdělení pomůcek: dle typu stomie (kolostomické, ileostomické, urostomické), dle systému (jednodílný systém, dvoudílný systém). Esteem synergy: Jako stomasestra pracuji na chirurgickém oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s., od roku 2004. První zkušenosti týkající se péče o stomie jsem získala při sledování práce bývalé stomasestry na našem oddělení. Cenné informace jsem získala též v ConvaTec Academii a na dalších seminářích a setkáních stomasester. Nejvíce praktických zkušeností mi ale dala práce se stomiky, při jejich ošetřování a edukaci. S každým stomikem se učím nové věci, protože každý z nich je individualitou, každý má jiné potřeby, jiné dotazy a jinak nově nastalou situaci zvládá.

Na našem oddělení používáme pomůcky všech firem, ale jelikož má firma ConvaTec rozsáhlý sortiment pomůcek, co se týče velikostí, tvarů a jiných parametrů, tak tyto pomůcky používáme nejčastěji.

Jednou z používaných pomůcek na našem oddělení je i adhezní technologie Esteem synergy. Tento systém je jiný v tom, že se lepicí plocha sáčku pojí na průhlednou fólii na podložce bez přírubového kroužku (ne jako u systému Combihesive 2S). Má anatomický tvar sáčku, povrch z netkané textilie (který je příjemný na dotyk), filtr s možností regulovat odchod plynů pomocí přelepek. Sáčky se mohou opakovaně (až 25krát) odlepit a znovu přilepit na průhlednou fólii (aniž aby ztratily lepivou schopnost), podložky ve velikostech 35 mm, 48 mm, 61 mm a 89 mm (sáček + podložka stejné velikosti).

Výhody: Diskrétnost pod oblečením -díky nízkému profilu. Flexibilita – podložka se přizpůsobí tvaru těla. Pocit bezpečí a jistoty – díky kvalitní adhezní technologií. Snadné odstranění pomůcky, šetrné ke kůži. Menší bolestivost při nasazování sáčku -proti systému Combihesive 2S s přírubovým kroužkem.

Kazuistika

Paní P. M., narozená 1925, důchodkyně s diagnózami arteriální hypertenze nekorigovaná, chronická nefropatie, ektazie subrenální aorty, přišla k operačnímu řešení TU rekta k paliativní sigmoideostomii. Pacientka byla přeložena z onkologie, kde byla plánována původně paliativní radioterapie. Nakonec bylo rozhodnuto o radioterapii po operačním výkonu. Z důvodu neprůchodnosti střeva byla provedena irrigoskopie, která prokázala nádorové změny v celé ampuli rekta.

Ostatní části tračníku byly bez patologického nálezu. Na CT břicha byly popsány infiltrace stěny ampulla recti, játra bez známek metastáz, chronická nefropatie oboustranně, subrenální ektazie abdominální aorty. Histologie odebrané při rektoskopii prokázala středně diferencovaný tubulární adenokarcinom. Byla provedena transverzostomie. Pacientka 4. den přeložena z JIP na standardní oddělení. Po operaci je v pořádku, soběstačná, bez výrazných obtíží. Pasáž zažívacím traktem je obnovena (odchod plynů a malého množství řídké stolice). V plánu je edukace o péči o stomii. Pacientka odmítá pomůcku Combihesive 2S s přírubovým kroužkem – vzhledem k velké bolestivosti v okolí stomie při nasazování sáčku (kdy je nutný vyšší tlak na pomůcku a tím celé břicho).

Jednodílný systém Esteem nedrží na kůži déle než 3 hodiny kvůli většímu odchodu plynů (kdy je potřebné nafouklý sáček vyměnit). Pacientka se odmítá aktivně zapojovat do péče o stomii, vzhledem k bolestivosti při jejím ošetřování. Proto jsem pro tuto pacientku vybrala pomůcku Esteem synergy (velikost 61 mm), která v sobě pojí výhody dvoudílného systému Combihesive 2S s přírubovým kroužkem a jednodílného systému Esteem.

Čistou a dosucha otřenou pokožku jsem ošetřila odstraňovačem náplastí ConvaCare (kterým jsem odstranila zbytky na kůži po předchozí pomůcce). Následně jsem kůži ošetřila ochranným filmem ConvaCare, který je lepivý a pomůže podložce lépe a rychleji přilnout ke kůži a prodlužuje její přilnavost. Zvolila jsem flexibilní podložku (s okrajem s hydrokoloidní, hypoalergenní náplastí), která nejlépe kopíruje tvar břicha a jeho případné nerovnosti. Na tuhle podložku jsem nalepila kolostomický sáček odpovídající velikosti, vybavený moderním filtračním systémem. Pacientka i ošetřující sestry byly seznámeny se správným postupem při ošetřování stomie pomocí systému Esteem synergy.

Hodnocení výběru pomůcky: Pacientka je s vybranou pomůckou spokojená, pochvaluje si nebolestivost při nalepování sáčku, začíná se aktivně zapojovat do péče při výměně sáčku i odpouštění odcházejících plynů. Zlepšil se fyzický, ale především psychický stav pacientky. Z pohledu sestry je velmi dobré, že podložka drží 3 dny, sáček se mění podle potřeby, nastalo zlepšení psychického stavu pacientky, projevuje větší zájem o péči o stomii, kterou se pod mým dohledem naučila ošetřovat a v krátké době mohla být propuštěna do domácí péče, než nastoupila na onkologickou terapii.

Závěr

Tuto pomůcku doporučuji všem pacientům, nejenom v krátkém pooperačním období, kdy je bolestivost v okolí stomie výrazná, ale i těm, kteří s tím problém nemají. Pomůcka je flexibilní a přizpůsobí se každému tvaru břicha. Mohou ji používat jak kolostomici, tak i ileostomici. Je k dispozici velký výběr velikosti pomůcek. Sáček je vyroben z netkané textilie, a proto je příjemný na dotyk. Díky nízkému profilu je pomůcka ještě diskrétnější pod oblečením. Adhezní technologie zajišťuje pocit bezpečí a ochrany při nošení této pomůcky. Je také šetrná ke kůži a snadno se při výměně sundavá.

Literatura
Kapitoly z ošetřovatelské péče Mikešová, Z., Janošíková, M., Zajíčková, M. II. 2. vyd., Vsetín, Nalila 1998.
Ošetrovateľstvo. Koziérová, B., Erbová, G., Olivierová, R. 1.vyd., Martin, Osveta 1995.

Eva Štetková, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a. s. (e.stetkova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!