Změny nemusejí být k horšímu

V areálu Břevnovského kláštera v Praze se koncem ledna konala odborná konference „Management pro vedoucí sestry a ostatní vedoucí pracovníky nelékařských oborů“.

Velmi zaujala Mgr. Jana Heřmanová ze 3. LF UK v Praze, která hovořila o svých zkušenostech z pracovního pobytu v USA, především o pravomocích sester. „Sestry v amerických nemocnicích nesou i odpovědnost právní za léčbu pacienta,“ potvrdila. Zúčastněné zaujalo například i její přiblížení praxe porodnických klinik vedených sestrami, což samozřejmě souvisí se systémem vzdělávání, získávání praxe a v neposlední řadě i k pojišťování sester „proti škodám“. Pozornost na konferenci vzbudilo vystoupení ing. Zdeňky Pištělákové věnované nové filozofi i managementu „7 S“, která zpočátku sice připustila, že „každá změna může být k horšímu“, nicméně dokázala, že tomu často bývá naopak. Zájem vzbudil také příspěvek Mgr. Mileny Křemenové z ministerstva zdravotnictví, kdy hovořila o nejčastějších stížnostech pacientů a možnostech, jak jim předejít.

Ohodnoťte tento článek!