Změny v oborech specializačního vzdělávání

Dne 18. 2. 2010 nabylo účinnosti Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí. Tímto se ruší Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

K jakým změnám dochází? Především došlo k redukci a sloučení některých oborů specializačního vzdělávání (z 85 na 61) a tímto k novému označení některých odborností nelékařských zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Obory vzdělávání specializačního – srovnání počtu

(v závorce je uveden původní počet specializací)
Všeobecná sestra – 9 (11)
Porodní asistentka – 3 (4)
Ergoterapeut – 2 (5)
Zdravotní laborant – 10
Zubní technik – 2
Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví – 1 (5)
Farmaceutický asistent – 3 (5)
Zdravotnický záchranář – 1
Nutriční terapeut – 2 (4)
Biomedicínský technik – 2 (6)
Psycholog ve zdravotnictví – 2
Logoped – 1
Fyzioterapeut – 5
Radiologický fyzik 1 – (3)
Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – 10
Biomedicíncký inženýr – 2 (6)
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví – 1 (5)
Všichni ZP – organizace a řízení ve zdravotnictví – 1
Radiologický asistent – 3

Naopak nově vznikly tři obory specializačního vzdělávání pro radiologické asistenty, kteří dříve neměli možnost získat specializovanou způsobilost. Součástí výše citovaného nařízení vlády je nově příloha č. 2 – tabulka převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na nové obory specializačního vzdělávání.

A co s sebou výše uvedené změny přinesou?

Především je nutné urychleně zpracovat nové vzdělávací programy, aktualizaci těch stávajících a reakreditaci současných akreditovaných zařízení pro specializační vzdělávání. Nutná je legislativní úprava vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k redukci specializačních oborů a změnám v jejich názvech. Specializovanou způsobilost u zaniklých specializačních oborů (např. u všeobecné sestry: audiologie, práce sestry v nukleární medicíně, práce sestry v pracovním lékařství, ošetřovatelská péče v transfuzní službě) bude možné získat absolvováním certifikovaných kurzů. Zdravotničtí pracovníci, kteří byli zařazeni ke dni účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělávání, podle dřívějších právních předpisů dokončí specializaci podle dřívějších předpisů.

Tabulka: Upozornění na změny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Tabulka: Upozornění na změny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Tabulka: Upozornění na změny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Tabulka: Upozornění na změny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Tabulka: Upozornění na změny v Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.


O autorovi: Mgr. Lenka Hladíková
Odbor vzdělávání a vědy, Oddělení nelékařských povolání a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací (lenka.hladikova@mzcr.cz)

Ohodnoťte tento článek!