Zrychlená forma alergenové imunoterapie

Alergenová imunoterapie je jediná příčinná léčba alergických chorob. Kromě klasického podávání existují i zrychlené postupy k dosažení udržovací dávky. Zrychlené podávání alergenové imunoterapie je bezpečná a účinná varianta alergenové imunoterapie.

SUMMARY

Allergen immunotherapy is the only causa treatment of allergic diseases. Besides classical schedule, there are also accelerated Schedule to reach the maintenance dose. Accelerated schedule of allergen immunotherapy is a possible, safe and effective variant of allergen immunotherapy.

Při alergenové imunoterapii se podávají vzestupné koncentrace alergenu až do maximální dávky, která potom bude podávána dlouhodobě jako udržovací léčba. Používaná forma aplikace je sublinguální nebo subkutánní. První práce o efektu alergenové imunoterapie (AIT) byly publikovány již téměř před 100 lety, kdy L. Noon a J. Freeman vyrobili sterilní extrakty pylů a zjistili, že opakovaným injekčním podáváním se zvyšuje tolerance vůči alergenu. Méně známou skutečností je, že již v roce 1930 byla poprvé publikována práce o zrychleném podávání AIT (J. Freeman), v níž se doporučovalo podání 8 injekcí alergenu denně s následnou 2hodinovou observací.

AIT je indikována u přecitlivělosti na inhalační alergeny (pyly, roztoči, zvířecí alergeny, plísně) s projevy alergické rinokonjuktivity či bronchiálního astmatu. Zcela zásadní indikací AIT je přecitlivělost na jed blanokřídlého hmyzu (včela, vosa). Jedná se o dlouhodobou léčbu, která trvá 3 až 5 let. U klasického podávání AIT je dosaženo udržovací dávky za 4 měsíce, u zrychlené AIT již za 2 až 3 týdny.

Zrychlené podávání imunoterapie zahrnuje tyto postupy:

* rush – opakované podávání alergenu v intervalech 30 až 60 minut v jednom dni několik dní po sobě (většinou za hospitalizace), * cluster – opakované podávání alergenu v intervalech 30 až 60 minut v jednom dni s průměrně týdenními pauzami mezi aplikacemi (většinou ambulantně).

Rizika

Při AIT může dojít k rozvoji lokálních nebo různě závažných systémových reakcí. Většinou je reakce jen mírné intenzity a není důvodem k přerušení léčby. Nejčastější je místní zduření, zarudnutí a bolestivost v místě vpichu, které odezní do několika minut až hodin. Výjimečně dochází po aplikaci vakcíny k provokaci alergických potíží (alergická rýma, zánět spojivek, kopřivka). Zcela ojediněle může dojít k celkové až šokové reakci (celková kopřivka, svědění kůže, otok obličeje, dechové potíže, pokles tlaku, šokový stav).

Zrychlená imunoterapie na našem pracovišti

Na našem pracovišti provádíme zrychlenou AIT formou cluster. Tuto léčbu provádíme u pacientů, kteří jsou v evidenci naší ambulance, a u pacientů poslaných k nám ze spádových alergologických ambulancí. Jedná se převážně o pacienty se závažnou anafylaktickou reakcí po bodnutí hmyzem.

Pacient je vždy řádně poučen o výkonu, který jej čeká. Musí podepsat písemný souhlas s léčbou, musí být ve stabilizovaném zdravotním stavu, bez manifestních projevů alergie, bez známek infektu, bez jiných závažných onemocnění (nádorová, autoimunitní, vážná interní) a nesmí užívat betablokátory.

V den výkonu má dietní omezení, může jen lehkou stravu s vyloučením možných potravinových alergenů. Před zahájením terapie je komplexně vyšetřen lékařem (TK, P, TT, plicní funkce). Před výkonem jsou mu podána antihistaminika per os (Zodac, Xyzal) a zavedena kanyla do periferní žíly HK, pro možnost rychlého zásahu při nežádoucí reakci. Pro větší pohodlí může pacient strávit čas (až 8 hodin) na lůžku v ambulantním stacionáři.

Pacient navštíví naši ambulanci 2krát až 3krát a při jedné návštěvě mu aplikujeme 3 až 7 injekcí, počet injekcí závisí na individuální toleranci. Podle schématu a ordinace lékaře se aplikují jednotlivé dávky subkutánně, postupuje se vzestupně od nejnižší koncentrace. Po celou dobu aplikace alergenu je pacient sledován a má u sebe signalizační zařízení. Velmi důležitá je komunikace s pacientem, který má z výkonu obavy (hlavně pacienti, kteří prodělali závažnou anafylaktickou reakci).

Po podání poslední dávky musí pacient zůstat ve zdravotnickém zařízení k observaci 3 až 4 hodiny, před odchodem mu sestra odstraní periferní kanylu a změří fyziologické funkce. Lékař zkontroluje lokální reakce v místě vpichu a celkový stav pacienta. Pacient je poučen, že v den aplikace alergenu má omezit fyzickou aktivitu a v případě pozdějších zdravotních problémů musí vyhledat zdravotnické zařízení v místě bydliště. Mezi jednotlivými denními aplikacemi je týdenní interval.

Závěr

Zrychlené podávání alergenu má velký časový a ekonomický význam. Výrazně se omezí počet návštěv a ve výrazně kratší době se dosáhne udržovací léčby před začátkem alergické sezony.


Olga Nedvědová, Daniela Henebergová, MUDr. Jarmila Peprníková, Oddělení alergologie a klinické imunologie FN Olomouc (Olga. Nedvedova@fnol.cz)

Zrychlená forma alergenové imunoterapie
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 1 hlas/ů