Sestry pardubické nemocnice: Počítejte s námi!

Zdravotnický personál Pardubické krajské nemocnice (PKN) inicioval vznik petice „Počítejte s námi“. Její signatáři upozorňují na vysoké nároky své práce, kterou však již několik let nenásleduje zvýšení platů. Ředitel nemocnice považuje jejich požadavek za adekvátní. Bude se vyjednávat o kolektivní smlouvě.

„Nelékařští pracovníci jsou vyhořelí, přetěžovaní narůstajícím množstvím administrativy, obzvláště ve vypjatém předakreditačním období. Nároky na ně stoupají a absence navyšování mezd je velmi demotivující. Při přeměně nemocnice v akciovou společnost v roce 2008, kdy byl vydán nový mzdový předpis, nebyly i přes neustále rostoucí inflaci tarify středního, technického a nižšího zdravotnického personálu navýšeny. Personál je prakticky bez odměn,“ upozorňuje v petici její iniciátorka Jana Tichá. Podepsaní zaměstnanci pardubické nemocnice svými podpisy vyjádřili plnou podporu návrhu nové kolektivní smlouvy na rok 2015–2016.

Záleží na kolektivní smlouvě

Zaměstnanci předali petici se sedmi sty podpisy řediteli PKN Tomáši Gottvaldovi, který byl před nedávnem zvolen generálním ředitelem nástupnické organizace Nemocnice Pardubického kraje, hlavní sestře Lucii Mlatečkové a prvnímu náměstkovi hejtmana Pardubického kraje Romanu Línkovi.
„Od roku 2009 se objem mzdových prostředků pro sestry skutečně nezměnil a rozevřely se tak nůžky mezi lékaři a ostatními zaměstnanci nemocnice. A my si nemůžeme dovolit přijít o erudovaný personál. Požadavek na zvýšení platů obsažený v petici vnímám jako legitimní,“ uvedl pro ZaM ředitel nemocnice Gottvald. Zatím je ale podle něj předčasné hovořit o konkrétním procentuálním navýšení, protože dosud nebyla schválena úhradová vyhláška na rok 2015. Jak Tomáš Gottvald dodal, míra navýšení platů bude předmětem jednání o kolektivní smlouvě.

Ohodnoťte tento článek!