Setkání na zámku Blatná

Letošní setkání věnované významu odkazu J. E. Purkyně pro současnou biomedicínu proběhlo 18. října.

Volba místa každoročních setkávání věnovaných purkyňovské tradici, blatenský zámek, je tradiční a výborná. Rodina Hildprandtů, mecenášů Purkyňova vzdělání, za jeho života vlastnila a nyní naštěstí opět vlastní a spravuje toto své jihočeské sídlo. Baronka Jana Germenisová-Hildprandt byla velkorysou hostitelkou i letošního semináře. Jeho odborný program byl zaměřen na Purkyňovy aktivity v oblasti neurověd a na některá významná témata neurologie spojená s Purkyňovými výzkumy. Z přednášek, které zazněly, připomeňme alespoň příspěvek „Fysiologický ústav Lékařské fakulty University Karlovy v Praze – druhý samostatný ústav založený J. E. Purkyněm“ (prof. Jaroslav Pokorný, Fyziologický ústav 1. LF UK), „E. Babák jako pokračovatel Purkyňovských tradic“ (prof. Pavel Bravený, Fyziologický ústav LF MU) a „Současné výzkumné aktivity fyziologických ústavů lékařských fakult v české republice“ (prof. Richard Rokyta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK). Mezi vzácnými hosty semináře nechyběl ani prezident ČLS JEP, profesor Jaroslav Blahoš, rektor Karlovy univerzity, profesor Tomáš Zima a děkan 1. lékařské fakulty UK, profesor Aleksi Šedo.

Baronka Jana Germenisová-Hildprandt při uvítacím projevu.

Ohodnoťte tento článek!