Setkání seniorů s dětmi z Mateřinky

Havířovský domov pro seniory GrandPark navštívily děti z mateřské školy Mateřinky v Šumbarku.

Děti předvedly seniorům tanečky, zazpívaly písničky, zarecitovaly několik básniček a pak si zazpívali všichni společně. Setkávání seniorů s dětmi z Mateřinky je součástí aktivit, které pro své klienty Domov pro seniory organizuje co nejčastěji. Bezprostřednost a pozitivita dětí ze školky nabíjí starší lidi energií a pomáhá seniorům i s tak vážnou diagnózou, jako je Alzheimerova choroba. „U těchto nemocných dochází k rychlejšímu či pomalejšímu úpadku paměti, úsudku a myšlení. Zpravidla nejprve dochází k postižení krátkodobé, následně dlouhodobé paměti,“ vysvětluje psychiatr Slavomír Pietrucha. A právě písničky či říkanky spojené s dětstvím mohou být podnětem, který dokáže paměť lidí s Alzheimerovou nemocí alespoň na určitou dobu „probudit“.

Ohodnoťte tento článek!