Shoda ministerstev v odškodňování pracovních úrazů

Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a zdravotnictví (MZ) kvůli novému občanskému zákoníku společně upřesnila postup při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Občanský zákoník, který platí od letošního ledna, vyvolal pochybnosti při postupu vykazování odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Dotčené resorty se shodly na právním výkladu a uvedly, že „se při vykazování bude i nadále postupovat podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb., a to s ohledem na § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce“.

Ohodnoťte tento článek!