Školení po noční směně

Pracuji ve třísměnném provozu v sociálních službách. Chtěla jsem se zeptat, zda se mohu bránit a odmítnout školení, které následuje po noční směně?
Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, o jaké se jedná školení. Mezi povinná školení, na kterých může zaměstnavatel účast nařídit, patří například prohlubování kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se v souladu s § 230 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) rozumí doplňování, udržování a obnovování kvalifikace, která umožňuje zaměstnanci výkon práce. Jinými slovy, u dovedností, které potřebujete k plnění povinností vyplývajících z vaší pozice, je školení, o kterém zaměstnavatel rozhodne, povinné. Povinné je v souladu se zákoníkem práce rovněž školení při takzvaném „zaučení“ při nástupu zaměstnance do nového zaměstnání bez kvalifikace. V neposlední řadě je zaměstnanec povinen účastnit se školení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. I v tomto případě se jedná o přímou povinnost zaměstnance vyplývající ze zákoníku práce.

V souladu s § 230 odst. 3 zákoníku práce se účast na povinném školení považuje za výkon práce, za který zaměstnanci přísluší mzda, a počítá se do běžné pracovní doby, resp. se považuje za práci přesčas. Při posouzení, zda je možné účastnit se školení po konci noční směny, je nutné znát délku noční směny. Délka směny dle § 83 zákoníku práce nesmí přesáhnout 12 hodin. Pokud tedy noční směna například trvá osm hodin, je možné nařídit ještě školení. Při nařízení školení však musí být dodržena veškerá ustanovení zákoníku práce týkající se pracovní doby, zejména se jedná o ustanovení vztahující se na přestávku na jídlo a oddech nejdéle po šesti hodinách práce v délce alespoň 30 minut. Rovněž není možné překročit maximální dobu práce přesčas, která činí osm hodin týdně a ročně maximálně 150 hodin. V neposlední řadě musí být dodrženo právo na nepřetržitý odpočinek mezi konci směn v délce alespoň 11 hodin.

O autorovi| Mgr. Petra Vodáková, právnička

Ohodnoťte tento článek!