Školení v třísměnném provozu

Téměř dva roky jsem byla zařazena do špatného platového stupně, jak jsem si všimla na výplatní pásce. Na dotaz, zda mám nárok na ušlou finanční částku, mě personalistka ujišťovala, že jsem k žádné újmě nepřišla, že finanční rozdíl mezi 1. a 3. platovým stupněm mi nejspíš vrchní dorovnala v osobním ohodnocení, které mám vyšší než mé kolegyně na oddělení. Chybu v počítači opravila a já podepsala nový platový výměr již se správným zařazením, ale se stejným osobním příplatkem. Na dotaz, proč se můj osobní příplatek nesnížil, pokud mi dorovnával rozdíl mezi 1. a 3. platovým stupněm, mi personalistka řekla, že na to mám nárok, neboť jsem stejnou částku osobního příplatku podepisovala v lednu tohoto roku.

Prostudovala jsem své výplatní pásky, kde jsem zjistila, že výše osobního příplatku se velmi liší v době, kdy čerpám dovolenou, a že v případě čerpání pracovní neschopnosti je osobní příplatek nulový. Mám právo domáhat se ušlé finanční částky, nebo jednal zaměstnavatel správně a skutečně mi může dorovnávat rozdíl v osobním příplatku?

Nemohu být poškozena, pokud dojde na vypočítávání důchodu? Personalistka mi řekla, že důchod se počítá průměrem z celkového platu, nikoliv ze základu, tudíž podle jejích slov nejsem ochuzena ani v tomto směru. Pokud jsem v právu, jaký by byl nejlepší postup řešení dané situace?

Zákoník práce hovoří jasně. Plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a jiné výši, než stanoví sám zákoník práce a prováděcí právní předpisy (zejména nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Pokud jste byla zařazena do špatného platového stupně, jedná se o špatně určený plat a v tomto kontextu by měla být provedena i oprava. Pozor však na to, jak byla zaměstnavateli vaše praxe prokázána, tedy zda měl zaměstnavatel dostatek informací a mohl tak chybu zařazení reálně zjistit. Povinnost prokázat svou předchozí praxi totiž leží na zaměstnanci.

Osobní příplatek je podle zákoníku práce poskytován zaměstnanci za dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo za plnění většího rozsahu pracovních úkolů. Tento osobní příplatek, ač je součástí platu jako takového, by neměl sloužit jako vyrovnání nesprávně určeného platového stupně. Uvedený argument, že vám byl poskytován větší osobní příplatek jako náhrada za špatně určený platový stupeň, může být značně nalomen tím, že o špatném zařazení musel někdo vědět a zároveň nedošlo k jeho úpravě po zvednutí platového stupně. Osobní příplatek se u jednotlivých zaměstnanců může lišit, zejména s ohledem na pracovní výsledky a rozsah práce. Je tak vhodné zjistit, jakým klíčem se stanovuje.
Důchod se – velmi zjednodušeně řečeno – počítá z celkového hrubého příjmu zaměstnance, tedy z platu zaměstnance včetně osobního příplatku. Domáhat se doplacení nesprávně určeného platu je možné v obecné promlčecí lhůtě tří let. Primárně však doporučuji domluvit se se zaměstnavatelem, pokud však nebude dohoda možná, je možné se obrátit na Státní úřad inspekce práce, případně pak i na soud.

O autorovi| Mgr. Petra Maryšková, advokát

Ohodnoťte tento článek!