Skončila hlavní sestra ČR

Hlavní sestra ČR Alena Šmídová odstoupila k 1. dubnu z funkce, zároveň k tomuto datu skončila také jako ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání ministerstva zdravotnictví. Řízením odboru bude dle informací ministerstva pověřen Zbyněk Podhrázký. Post hlavní sestry zatím resort neobsadil, s jeho zachováním ale počítá.

Alena Šmídová nechtěla svůj odchod nijak komentovat a odvolala se na tiskovou mluvčí ministerstva zdravotnictví. „Odstoupení z funkce ředitelky odboru bylo osobním rozhodnutím Mgr. Šmídové a ministerstvo k němu nemá žádný další komentář,“ uvedla na dotaz redakce ZaM tisková mluvčí Štěpánka Čechová a nevyjádřila se ani k dotazu, zda odchod Aleny Šmídové souvisí s rozpory odborné veřejnosti nad přípravou zákona o nelékařských povoláních.
K legislativní normě samé mluvčí sdělila, že na její přípravě se nyní na ministerstvu intenzivně pracuje. „Tato norma má výrazně změnit právní prostředí vymezující vzdělávání a v konečném důsledku i kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků. Norma je nyní ve stadiu přípravných prací,“ řekla Štěpánka Čechová.

MZ chystá organizační změny

Pozici hlavní sestry hodlá ministerstvo zachovat i v budoucnu. „Je ovšem třeba podotknout, že v současné době probíhá na minis terstvu zdravotnictví řada změn v souladu s tvorbou nové organizační struktury, která bude odpovídat zákonu č. 234/2014Sb., o státní službě. Není tedy v tomto okamžiku možné přesně vymezit místo v systému organizace úřadu, kam bude hlavní sestra zařazena,“ vysvětlila mluvčí Čechová. Jak doplnila, do doby jmenování nového ředitele nebo ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání bude s největší pravděpodobností pověřen řízením odboru Mgr. Zbyněk Podhrázký, který zastává post ředitele odboru vědy a lékařských povolání a je vzděláním právník s dlouholetou praxí na ministerstvu zdravotnictví. „Je podrobně seznámen i s oblastí nelékařských zdravotnických povolání, neboť od roku 2009 vedl oddělení vzdělávání a dotací, které mělo v kompetenci také tvorbu vzdělávacích programů pro nelékařská zdravotnická povolání, přičemž většina programů připravených tímto oddělením je stále v platnosti,“ uzavřela Čechová.

Ohodnoťte tento článek!