Skupina Agel investovala do svých nemocnic v loňském roce přes 600 milionů korun

Hybridní operační sál.

Investice do zdravotnické techniky a modernizace nemocnic a poliklinik této skupiny od roku 2007 přesáhly 3 miliardy korun.

Moderní hybridní operační sál v Nemocnici Podlesí, nový pavilon nukleární medicíny s PET-CT pracovištěm v Nemocnici Nový Jičín nebo nový pavilon s dialýzou v Nemocnici Český Těšín – to je jen malý výčet investic skupiny Agel, která v uplynulém roce investovala do svých zdravotnických zařízení 610 milionů korun. Peníze směřovaly do výstavby nových pavilonů a center, ale také do nákupu nové přístrojové techniky.

Vítěz ankety o nejlepší nemocnici

„Díky zavádění moderních technologií a pořizování špičkových přístrojů se zvyšuje kvalita, účinnost a rovněž efektivita poskytované zdravotní péče. Takto jsou vytvářeny příznivé podmínky pro zkracování doby pobytu pacienta na lůžku a současně je mu umožněn včasnější návrat k jeho plnohodnotnému životu,“ říká finanční ředitel skupiny Agel Karel Kantor s tím, že investice do nemocnic oceňuje nejen zdravotnický personál, ale také pacienti, což se pravidelně odráží ve výsledcích pravidelných průzkumů spokojenosti.

Například právě Nemocnice Podlesí v Třinci, která loni v létě otevřela nový hybridní operační sál, nejmodernější ve střední Evropě, zvítězila v absolutním hodnocení ankety „Nejlepší nemocnice“, díky kladnému hodnocení zaměstnanců i pacientů.

Do hybridního sálu společnost investovala více než 100 milionů korun. Nová třípodlažní budova v sobě spojuje sterilní prostředí plnohodnotně vybaveného operačního sálu a kompletní angiolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění, takže lékaři nyní mohou v jednu chvíli provádět výkony, které se dříve musely rozplánovat i do několika operací.

Důraz na efektivitu a racionalitu

Společnost významně investovala také do Nemocnice Nový Jičín, kde v létě otevřeli nový pavilon nukleární medicíny s diagnostickým PET-CT přístrojem. Budova bývalé interny se díky 120milionové investici proměnila k nepoznání a kompletně nové a moderní prostory nabídla také dialyzovaným pacientům. Své zázemí zde našly rovněž urologické a nefrologické ambulance.

Na téměř 50 milionů korun pak přišla stavba nového pavilonu v Nemocnici Český Těšín. Součástí dvoupodlažní budovy je i nové dialyzační středisko provozované společností B. Braun. Kromě dialýzy poskytuje v novém pavilonu své služby řada ambulancí a také Lékárna Agel.

„Našim pacientům chceme i do budoucna nabízet co nejkvalitnější zdravotní péči. Přes úsporná opatření v celém systému veřejného zdravotního pojištění budeme pokračovat ve významných přístrojových a stavebních investicích i v následujících letech. Obzvláště velký důraz klademe na efektivitu a racionalitu investic tak, abychom vytvářeli podmínky pro maximálně dostupnou zdravotní péči co nejširšímu spektru pacientů,“ dodává finanční ředitel.

Společnost Agel je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V současné době provozuje v České republice jedenáct nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Funguje především v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Každoročně je pak v nemocnicích holdingu Agel hospitalizováno více než 170 tisíc pacientů. Skupina zaměstnává v České republice více než 8 tisíc lidí.

Ohodnoťte tento článek!