Skupina AGEL plánuje další akvizice i stavbu nemocnice

Skupina AGEL, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě, plánuje i v roce 2018 svůj další růst. Jak však vysvětluje v rozhovoru předseda představenstva Milan Leckéši, cílem není růst za každou cenu.

Jakou další nemocnici AGEL získá?

V České republice jsou nyní možnosti dalších akvizic velmi omezené, protože se postupně ukazuje, že o většinu nemocnic, jejichž koupě či pronájem připadá ještě v úvahu, nemá nikdo zájem. Získání takových zařízení logicky není v souladu s rozumnou rozvojovou politikou skupiny AGEL. Naší zatím poslední akvizicí byla v závěru loňského roku Nemocnice Říčany. Na Slovensku jsme nyní úspěšně dokončili akvizici Nemocnice v Kežmarku, do které vstoupíme od 1.července.

Nemyslíte tedy, že počet nemocnic u nás je zbytečně velký?

Špatným řešením by bylo administrativní rozhodnutí „od zeleného stolu“, to nejde nařídit z ministerstva či kraje, kolik bude kde nemocnic. Ideální bude, když se vyhodnotí kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče a zřetel bude brán na její dostupnost a poptávku od zdravotních pojišťoven a jistě i od samotných pacientů. Díky nim se již dnes dozvídáme, o jaké odbornosti a jaká oddělení je zájem, jaká jsou potřeba. Díky nim by se v budoucnu mělo i ukazovat, jak kvalitní je kde péče, samozřejmě v kontextu s vyhodnocováním stanovených objektivních parametrů kvality.

Myslíte tím na tabuizované téma komerčního připojištění?

Přesně tak. Jako by se to někdo bál i vyslovit. A přitom u nás nejde o odborný či systémový problém, ale o problém politický. Politici se ho bojí. Snad vinou toho adjektiva komerční. Přitom komerční připojištění by mj. přispělo i k zpřehlednění celého systému, po kterém na druhou stranu dnes všichni tolik volají. Jasně by se ukázalo, která zařízení fungují efektivně a jak jsou vyhledávána pacienty.

Kde se podle vás ty obavy berou?

V zakořeněném mýtu, že máme bezplatné zdravotnictví. Ale to je nesmysl, podívejte se na výplatní pásky a do daňových přiznání, kolik tisíc měsíčně platíte za své zdravotní pojištění! Všude ve světě připojištění v různých formách funguje. Přitom by šlo řádově o stokoruny měsíčně. Každý, kdo byl někdy s domácím mazlíčkem u veterináře, ví, jaké sumy si účtuje. A každý mu je bez mrknutí oka a s vděčností, že pomohl, zaplatí.

Co by komerční připojištění řešilo?

Vše, co by bylo nad rámec pojištění obligatorního, díky kterému má každý jistotu, že mu bude poskytnuta potřebná zdravotní péče. To je třeba neustále opakovat a stavět se populistickému strašení. To nijak nesouvisí s tím, že v Česku jsou soukromí a státní poskytovatelé zdravotní péče.

Dobře, jak se tedy liší soukromá a státní nemocnice?

Zatím se příliš neliší, pro obě zařízení platí stejná pravidla určená státem a pacient nemá mnoho možností volby.
Hlavním rozdílem je dnes způsob řízení jednotlivých nemocnic, jeho efektivita.
Všechna naše zařízení musí fungovat tak, aby byla provozně soběstačná. Nám na konci roku nikdo z krajského rozpočtu ztrátu nepokryje.

A proč plánujete stavbu vlastní nemocnice?

Je to ideální cesta dalšího růstu skupiny, pokud chceme dále expandovat. Nová nemocnice u nás nebyla postavena 40 let. Za tu dobu se ve zdravotnictví změnilo prakticky vše. Jsou nové požadavky na logistiku a fungování moderního nemocničního zařízení. Provozujeme celou řadu nemocnic v Česku i zahraničí. Liší se stářím, vybavením i kvalitou, v jaké byly postaveny. Vidíme, jak je dnes obtížné dobře fungovat v dispozicích, které byly moderní před 60 roky. Proto tolik usilujeme o zcela novou nemocnici podle nejnovějších standardů.

Kdy přivítá první pacienty?

To je otázka, na kterou nemohu odpovědět přesně, protože to nezáleží jen na nás. Naše projekty jsou připraveny, ale teď je třeba získat nekonečnou řadu povolení a rozhodnutí. Až je budeme mít, budu znát i pevný termín. My rozhodně s ničím nemeškáme, protože jde o hlavní rozvojovou myšlenku skupiny AGEL.

MUDr. Milan Leckéši

absolvent LF Univerzity Palackého Olomouc, 2 atestace z oboru chirurgie * v letech 1990 až 1999 lékař chirurgického oddělení městské nemocnice ve Valašském Meziříčí * v letech 1999 až 2001 náměstek pro léčebnou péči, od roku 2001 do roku 2011 ředitel nemocnice ve Valašském Meziříčí * v letech 2010 – 2016 místopředseda představenstva akciové společnosti AGEL, v letech 2009 – 2016 předseda představenstva společnosti AGEL SK * od 1. ledna 2017 předseda představenstva akciové společnosti AGEL **

Ohodnoťte tento článek!