Slavnostní křest dvou knih profesora Svačiny

Akademický klub 1. LF UK byl koncem roku poprvé ve své existenci svědkem slavnostního aktu, kdy zde byly pokřtěny najednou dvě publikace stejného autora.

Obě knižní novinky jsou z pera přednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha a předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. Do života byla uvedena odborná lékařská publikace Antidiabetika, která mapuje historii, současnost a perspektivy léčby diabetu. Druhá kniha O lidech, medicíně a dění kolem nás přináší pět desítek fejetonů, které obrazem doprovodil fotograf Karel Meister.

Obě publikace přivítal proděkan 1. LF UK doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. Při křtu připomněl, že se od profesora Svačiny naučil mnoho nejen z odborných knih, ale i z fejetonů. Publikacím popřál, aby se jim dařilo a aby nás obohatily a vedly k širšímu zamyšlení. Profesor Svačina označil antidiabetika za oblast s velmi dynamickým vývojem: „Ostatní obory lékařství nám mohou závidět, že se na tomto poli medicíny všechno tak rychle mění,“ řekl s úsměvem. Ze sbírky fejetonů pak herečka Marta Richterová předčítala úryvky, což slavnostní atmosféru ještě umocnilo. Hudební vystoupení uvedla violoncellistka Michaela Stehlíková.

Zleva: Karel Meister, Jiří Široký, Martin Vokurka, Štěpán Svačina, Marta Richterová a Jan Petrášek

Ohodnoťte tento článek!