Slavnostní křest knihy „Ledviny a léčba diabetu“

Během společenského večera v rámci 52. diabetologických dnů v Luhačovicích proběhl slavnostní křest publikace „Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny“. Kniha vyšla ve vydavatelství Mladá fronta v edici Aeskulap.

Autory publikace jsou prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph. D. Slavnostního křtu se ujala doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph. D., z I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň.
Kniha se zabývá tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykemie, vzniku diabetu 2. typu a jsou probrány možné renoprotektivní účinky nových perorálních antidiabetik. V dalších částech je pozornost věnována mechanismu účinků gliflozinů, výsledkům klinických studií s těmito léky a jejich praktickému použití v léčbě diabetu. Širší pohled na postavení gliflozinů v léčbě přinášejí kapitoly o algoritmu terapie diabetu včetně jeho užití u pacientů s onemocněním ledvin. Autoři nastiňují rovněž budoucnost a perspektivy použití gliflozinů v kontextu s dalšími terapeutickými možnostmi.

Zleva za vydavatelství Mladá fronta šéfredaktorka Šárka Mašková, kmotra publikace doc. Silvie Lacigová, doc. Miloslav Franěk, prof. Ivan Rychlík, prof. Martin Haluzík a moderátor Vladimír Hron

Ohodnoťte tento článek!