Slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku soutěže Sestra roku

V pražském Hudebním divadle Karlín byla v úterý 17. března slavnostně předána ocenění vítězkám jubilejního 15. ročníku soutěže Sestra roku, kterou organizuje vydavatelství Mladá fronta a. s. s divizí Mladá fronta Events & Congresses – Medical Services. Soutěž vyhlašuje odborný časopis Zdravotnictví a medicína.
Záštitu nad oceněním i letos převzala Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu dále převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Rada hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.
Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.
Ocenění Sestra roku 2014 bylo uděleno ve dvou kategoriích: Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra v managementu a vzdělávání. Podrobnější informace najdete ve speciální příloze Sestra roku 2014, která vyjde v příštím čísle.

Zleva: Jana Průchová, Alena Dudová, Dana Pilátová, Dagmar Havlová, Jindra Kracíková, Marie Jurošková, Helena Křížková a Jitka Fikarová
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová
Mimořádnou cenu – Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou tradičně udělují redakční rada a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína – získala Dana Pilátová z I. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
V kategorii Sestra v managementu a vzdělávání si 1. místo odnesla Mgr. Jindra Kracíková, mentorka z Vysoké školy zdravotnické v Praze.
Jako druhá se v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči umístila Jana Průchová, staniční sestra Alzheimercentra Filipov, o. p. s., v Čáslavi.
Na druhém místě kategorie Sestra v managementu a vzdělávání se umístila Bc. Marie Jurošková, hlavní sestra Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Na třetím místě v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči skončila Alena Dudová, porodní asistentka pražského Ústavu pro péči o matku a dítě.
Jako třetí v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání skončila Mgr. Helena Křížková, sestra interní jednotky intenzivní péče Nemocnice Vyškov, p. o.
Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Bc. Jitka Fikarová, vrchní sestra Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra ČR. Získala rovněž cenu Sestra mého srdce. V on-line anketě na www.sestramehosrdce.cz dostala ze všech finalistek nejvíce hlasů.

Ohodnoťte tento článek!