Slavnostní vyhlášení výsledků vědecké konference

Koncem května proběhlo v akademickém klubu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku Studentské vědecké konference 1. LF UK v Praze.

Bylo rozdáno celkem 12 ocenění ve čtyřech kategoriích a dvě mimořádná ocenění. Cena časopisu Zdravotnictví a medicína byla udělena studentce 1. ročníku postgraduálního studia, oboru adiktologie, Martině Školníkové za práci „Riziko vzniku a rozvoje závislosti na návykových látkách u dospělých klientů s ADHD“.

Šéfredaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína Markéta Mikšová předává cenu prof. PhDr. Michalu Miovskému, Ph. D., který byl školitelem autorky oceněné práce.

Ohodnoťte tento článek!