Slovenské LOZ: Zaveďme povinné výpisy výkonů

Lekárske odborové združenie (LOZ) navrhuje, aby slovenské zdravotní pojišťovny musely svým klientům povinně zasílat každý rok přehled výkonů, které podstoupili a jejich pojišťovna je proplatila.

V současnosti mohou pacienti výpisy výkonů od své pojišťovny získat na požádání. LOZ však chce usilovat o to, aby přehledy dostávali automaticky všichni. Informaci přinesl slovenský deník SME. „Posílání výpisu by pacienty informovalo, kolik stojí jejich léčba, ale zároveň by mělo výrazně preventivní účinek před falešnou preskripcí či vykazováním fiktivních výkonů,“ cituje SME předsedu LOZ Petera Visolajského a poukazuje na příklad muže, který ve svém výpisu od pojišťovny našel záznam o hospitalizaci, ačkoli byl v té době prokazatelně v zahraničí. Peter Visolajský je přesvědčen, že pokud by byly přehledy výkonů povinné, málokterý lékař by si troufl takto podvádět.

MZ ani pojišťovny změnu nechystají

Slovenské ministerstvo zdravotnictví však podle deníku současný systém považuje za funkční a měnit jej zatím nehodlá. Povinné výpisy by navíc znamenaly významnou administrativní a finanční zátěž. Úřad nemá k dispozici žádnou analýzu, jež by dokazovala rentabilitu takového opatření.

Obdobně reagovaly i samotné zdravotní pojišťovny. Všeobecná zdravotná poisťovňa by podle svých odhadů musela jen na poštovné vynaložit okolo 5 milionů eur ročně, Dôvera přibližně 1,8 milionu a Union 800 tisíc eur (kvůli osobním údajům by každý dopis musel být odeslán doporučeně). Všechny pojišťovny dnes navíc klientům umožňují kontrolu účtu přes internet. Jak podotýká SME, zájem o přehled výkonů u slovenských zdravotních pojišťoven každým rokem roste, a to především v elektronické podobě.

Ohodnoťte tento článek!