Slovenští praktici mají více pečovat o chronicky nemocné

Slovenské ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo rozšířit pravomoci praktických lékařů, kteří by se měli od září letošního roku nově starat i o některé skupiny chronických pacientů, jež mají zatím v péči ambulantní specialisté.

Záměr ovšem vyvolal rozporuplné reakce. Zatímco ministerstvo přesvědčuje, že změna bude přínosná pro pacienty, kteří tak nebudou muset dojíždět za specialistou, protože k pravidelným kontrolám budou docházet ke svému praktickému lékaři, ambulantní specialisté mají pochybnosti o tom, jak praktici péči o tyto nemocné zvládnou. Toho se naopak všeobecní lékaři neobávají, upozorňují ale na to, že za navýšení objemu práce očekávají rovněž navýšení plateb od zdravotních pojišťoven.
Jak uvedla mluvčí slovenského ministerstva zdravotnictví Martina Šoltésová, v některých evropských zemích je v rámci péče praktických lékařů řešeno až 80 % všech případů, aniž by byly postupovány specialistům. Úřad však zatím nesdělil, kterých chronických chorob z celkového počtu 147 diagnóz se nový způsob péče bude týkat. Půjde však prý jen o malou část, konkrétnější bude ministerstvo až poté, co proběhne diskuse s odborníky.

Praktici: Jsme připraveni

Specialisté mají chronicky nemocné v tzv. dispenzární péči, kterou schvaluje zdravotní pojišťovna. Novela zákona o zdravotních pojišťovnách však nově umožní tento typ péče také u praktických lékařů. Všeobecná zdravotná poisťovňa a pojišťovny Dôvera a Union vyčíslily počet nemocných v dispenzární péči na přibližně 322 tisíc. Největší zastoupení pak v této skupině mají diabetici, alergici, pacienti s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční a astmatici. Podle ministerstva je ve skutečnosti na Slovensku chronicky nemocných více, ne všichni jsou totiž léčeni v rámci dispenzární péče.
Prezident Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor pro deník Pravda uvedl, že trend přesunu péče o chronicky nemocné do ordinací praktických lékařů je správný, poukázal však na dosud nevyřešenou otázku plateb za péči. „Specialisté množství chronicky nemocných nemohou zvládnout a my je léčit umíme. Je ale nutné pomalu otevřít otázku úhrad za tuto práci navíc,“ cituje Pravda Ladislava Pász tora, který navíc upozornil, že o řadu pacientů, například s hypertenzí, pečují praktici již v současnosti. Všeobecná zdravotná poisťovňa již deklarovala, že rozšíření kompetencí praktických lékařů zohlední v platbách za poskytnutou zdravotní péči.

Obavy o stav pacientů

Kardiolog Štefan Farský rovněž věří, že praktičtí lékaři by zvládli péči o nemocné s nekomplikovanou hypertenzí. Jak uvedl pro deník Pravda, ambulantní specialisté by získali více času věnovat se složitějším případům.
Diabetologové však už v otázce přesunu chronicky nemocných do ordinací všeobecných lékařů tak optimističtí nejsou. „Diabetický pacient je polymorbidní, nejde u něj pouze o léčbu cukrovky, je nutné zaměřit se rovněž na funkci ledvin, jater a spoustu dalších věcí. Pokud je zvolena nevhodná terapie, může to mít velmi závažné důsledky. Je také třeba sledovat nové možnosti léčby,“ upozorňuje pro Pravdu diabetoložka Martina Merčiaková s tím, že si nedovede představit, jak by to praktický lékař všechno zvládal. Zhoršení zdravotního stavu svých pacientů, kteří by přešli k všeobecným lékařům, se obává i alergoložka Simona Sucháňová. Varuje, že by na Slovensku mohla nastat podobná situace jako v Anglii, kde o alergiky také pečují praktičtí lékaři. „Slováci-alergici, kteří tam žijí, se raději jezdí léčit na Slovensko a léčbu zaplatí v hotovosti, protože v Anglii jim nedokáží pomoci,“ uzavřela pro deník Pravda.

Ohodnoťte tento článek!