Slovinská střední zdravotnická škola v Lublani

Na jaře jsme navštívili Střední zdravotnickou školu v Lublani v rámci projektu Leonardo da Vinci, který realizuje naše škola a je zaměřen na vyučovací metody v ošetřovatelství a odborných předmětech v zemích Evropské Unie.

Zdravotnická škola, která se nachází v širším centru hlavního města (viz obr. 1), poskytuje vzdělání v oboru zdravotnický asistent ve čtyřletém studijním programu s maturitou a v tříletém učebním oboru ošetřovatel – přibližně 1000 studentům v denní a večerní formě. Vzdělávací systém země je prakticky shodný s Českou republikou. Absolventi této školy v oboru zdravotnický asistent mohou pokračovat ve studiu v bakalářských programech oboru všeobecná sestra, absolventi ošetřovatele mohou dosáhnout úplného středoškolského vzdělání absolvováním 2letého programu ukončeného maturitní zkouškou. Maturitní zkouška ve Slovinsku zahrnuje 4 povinné předměty (slovinština, matematika nebo cizí jazyk, ošetřovatelství a praktická zkouška) – na rozdíl od české maturity, která má zkoušek 5. Zásadně odlišná je pro žáky možnost studia na univerzitách, kdy po složení maturitní zkoušky na zdravotnické škole si musí ročním studiem doplňovat tzv. všeobecnou maturitu, teprve po jejím absolvování je jim umožněno studium univerzitní.
Škola vychází ze skutečnosti, že připravuje především budoucí pracovníky do klinických a sociálních provozů. Tento systém ošetřovatelského vzdělávání se ve Slovinsku využívá již pátým rokem a vznikl po vzoru finského modelu vzdělávání.
Vzhledem k našemu cíli, v jehož rámci jsme sledovali způsoby a metody výuky odborných předmětů, jsme dospěli k závěru, že životní úrovní je Slovinsko velmi srovnatelné s Českou republikou, stejně tak i výuka na střední zdravotnické škole je srovnatelná s naší školou. Ve vybavených odborných učebnách (viz obr. 2) se využívají různé alternativní metody s důrazem na získávání co nejkvalitnějších odborných vědomostí, vedoucích k osvojování a upevňování manuálních dovedností žáků, které později využívají na odborné praxi v nemocnicích a na dalších klinických pracovištích. Ošetřovatelskou péči se zde učí a poskytují ošetřovatelským procesem v rozsahu svých kompetencí, které odpovídají zdravotnickému asistentovi. Škola má vytvořenu vlastní ošetřovatelskou dokumentaci dle modelu Virginie Hendersonové. Pro žáky mají velmi dobře vypracované učebnice, jejichž autory jsou odborní učitelé školy. Učebnice, možná na rozdíl od u nás používaných, jsou velmi názorné, komplexní a s velkým množstvím obrázků, které zachycují nejen jevy samotné, ale především názorné potupy jednotlivých ošetřovatelských činností. Žáci s nimi často pracují i v rámci vyučovacích hodin, nejenže text čtou a reprodukují, ale především podle učebnic praktikují. Pro maturitní ročníky jsou připraveny ještě soubory samostatných skript s velkým množstvím otázek včetně jejich řešení (viz obr. 3), které umožňují prohlubování vědomostí a soustavnější přípravu k maturitě.
Návštěva slovinské školy ukázala, že české odborné vzdělávání je konkurenceschopné a zároveň nás motivovala k dalšímu zkvalitňování naší výuky.

O autorovi| Mgr. Pavla Hřebíková, odborná učitelka, hrebikova@szs-ruska.cz, Mgr. Jana Mašková, vedoucí oborů, maskova@szs-ruska.cz, PhDr. Zuzana Pohlová, zástupce ředitelky, pohlova@szs-ruska.cz, SZŠ Ruská, Praha

Ohodnoťte tento článek!