Slovník lékařských zkratek

Jan Hugo, Martin Vokurka, Markéta Fidlerová

Rozsah: 303 stran Cena: 595 Kč ISBN: 978-80-7345-519-4 Vydavatel: Maxdorf 2016 Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny. Platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou

literaturu, prezentace na lékařských kongresech či klinické studie. Většina lékařů ovládá zkratky používané na jejich pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Texty z jiných pracovišť či z jiných oborů tak vyžadují stálé dohledávání zkratek, přičemž vyhledat zkratku na internetu bývá obtížné – stejná zkratka bývá kromě medicíny užívána i v desítkách dalších kontextů.

Ohodnoťte tento článek!